ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Коваленко Юлія Борисівна
доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент

Коваленко Юлія Борисівна — кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри телебачення. Стаж науково-педагогічної роботи 27 років.

Дисципліни, які викладає: «Майстерність ведучого та кореспондента у виробництві аудіовізуальних творів», «Методика викладання фахових дисциплін»; здійснює керівництво аспірантами, магістерськими роботами, науковою роботою студентів.

Публікації:
1. Коваленко Ю. Б. Вплив кліпового мислення на формування творчої особистості телевізійного фахівця / Ю. Б. Коваленко // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. — Харків, 2013. — Вип. 42, Ч. 2. — С. 141–149.
2. Коваленко Ю. Б. Сучасний телевізійний репортаж: жанрові та мистецькі ознаки / Ю. Б. Коваленко // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. — Харків, 2014. — Вип. 45. — С. 201–208.
3. Коваленко Ю. Б. До типології сучасного телевізійного репортажу / Ю. Б. Коваленко // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. — Харків, 2014. — Вип. 47. — С. 185–191.
4. Коваленко Ю. Б. Гуманизация образов людей с особыми потребностями на современном экране: традиции и новации прочтения / Ю. Б. Коваленко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. — №1143 — Харків, 2014. — Серія : Соціальні комунікації. — Вип.6. — С. 39-43.
5. Коваленко Ю. Б. Атрактивно-гносеологічні чинники репрезентації людей з особливими потребами на сучасному екрані / Ю. Б. Коваленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. – Х.: ХДАДМ, 2015. – С. 75-80.
6. Коваленко Ю. Б. Музичні властивості ритму кінозображення на прикладі українських історичних фільмів / Ю. Б. Коваленко // Science of the XXI century: problems and prospects of researches. Proceedings of the International Scientific Conference (August 17, 2017, Warsaw, Poland). – Vol.5. – С. 13-17.

Ю. Б. Коваленко — дипломант Всеукраїнського фестивалю телевізійних музичних програм. Серед студентів Ю. Б. Коваленко — лауреати Всеукраїнського фестивалю телевізійних та відеопрограм.
Нагороджена Почесною грамотою Держтелерадіо України.