ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Коновалов Дмитро Олександрович
старший викладач, кандидат філософських наук

Коновалов Дмитро Олександрович — кандидат філософських наук, старший викладач кафедри телебачення. Стаж науково-педагогічної роботи 1 рік.

Дисципліни, які викладає: «Основні тенденції медіапродюсування», «Сучасні тенденції екранного менеджменту»; здійснює керівництво магістерськими роботами.

Публікації:
1. Кікоть А. А., Коновалов Д. О. Образ козака в українській культурі А. А. Кікоть, Д. О. Коновалов // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2014. — Вип. ІІ (1). — С. 34–39.
2. Алфьорова З. І. Екранна форма новітньої доби в контексті мультимедійності / З. І. Алфьорова, Д. О. Коновалов // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2014. — Вип. 47. — C. 156-163.
3. Продюсування аудіовізуальних творів : програма та навч. матеріали до курсу напрям підготовки 02 "Культура і мистецтво", спец. 021 "Аудіовіз. мистецтво та виробництво", Ф-т кіно-, телемистецтва / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телерепортер. діяльності ; [уклад. І. П. Коваленко; Д. О. Коновалов]. — Харків : ХДАК, 2016. — 38 с.

Д. О. Коновалов — лауреат міжнародних кінофестивалів; автор та режисер документальних фільмів.