ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Фарафонов Борис Якович
старший викладач

Фарафонов Борис Якович — старший викладач кафедри телебачення. Стаж науково-педагогічної роботи 17 років.

Дисципліни, які викладає: «Режисура аудіовізуальних творів», «Теорія та практику монтажу аудіовізуальних творів»; здійснює керівництво бакалаврськими роботами.

Публікації:
1. Телережисура [Електронний ресурс] : прогр. нормат. навч. дисципліни для студентів 5 курсу підготовки ОКР "спеціаліст" напряму 0202 "Мистецтво" спец. 602020301 "Кіно-, телемистецтво" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [розроб.: Білогуб О. А., Фарафонов Б. Я., Кучеренко О. Г.]. — Харків : ХДАК, [2013]. — 128 с. — Ел. копія в базі даних.

Серед студентів Б. Я. Фарафонова — лауреати міжнародних та всеукраїнських кінофестивалів.