ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Черкасова Наталія Олександрівна
старший викладач

Черкасова Наталія Олександрівна — старший викладач кафедри телебачення. Стаж науково-педагогічної роботи 13 років.

Дисципліни, які викладає: «Режисура аудіовізуальних творів», «Основи режисури аудіовізуальних творів»; здійснює керівництво бакалаврськими роботами.

Публікації:
1. Черкасова Н. О. Українські телеканали як важливий механізм підтримки національного кінематографа / Черкасова Н. О. // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. [Сер.] Мистецтвознавство : [зб. наук. пр.]. — Харків, 2015. — № 3. — C. 102-108.
2. Черкасова, Н. О. Національні фільми в прокаті: сучасні механізми підтримки / Н. О. Черкасова // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Х., 2012. – Вип. 37. – C. 214-222.
3. Черкасова, Н. О. Українські телеканали як важливий механізм підтримки національного кінематографа / Черкасова Н. О. // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. [Сер.] Мистецтвознавство : [зб. наук. пр.]. – Харків, 2015. – № 3. – C. 102-108.
4. Черкасова Н.О. Нове українське кіно з німецьким акцентом: спільне кіновиробництво як засіб розвитку міжкультурного діалогу / Черкасова Н. О. // Українська наука у європейському контексті. німецько-українські звязки: зб. наук. пр. – том IХ. – Мюнхен, Німецько-Українське Наукове Обєднання ім. проф. Ю.Бойка-Блохіна. – 2016. – С. 390-395.
5. Черкасова Н.А. Современные украинские фильмы в национальном прокате: проблемы «практического сознания» / Черкасова Н.А. // Национальные культуры в межкультурной коммуникации: сб. науч. ст. – Т. 2. – Минск, «Колоград», 2016. – С. 439-445.

Н. О. Черкасова — член журі міжнародних кінофестивалів.

Бере участь у підготовці та проведенні Фестивалю європейського кіно у Харкові, Днів німецького кіно, «Французька весна», Днів культури держави Ізраїль в Україні, Днів польського кіно.

Серед студентів Н. О. Черкасової — лауреати міжнародних та всеукраїнських кінофестивалів.