ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Чайковська Валентина Борисівна
викладач

Чайковська Валентина Борисівна — викладач кафедри телебачення. Стаж науково-педагогічної роботи 17 років.

Дисципліни, які викладає: «Основи звукорежисури аудіовізуальних творів», «Звукорежисура аудіовізуальних творів».

Публікації:
1. Чайковська, В. Б. До проблеми дослідження еволюції музично-звукової складової кіномови / В. Б. Чайковська // Культура України. Сер. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – Вип. 51. – C. 172-181.
2. Чайковська, В. Б. Про специфіку музично-звукових структур у контексті екранного образу / В. Б. Чайковська // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Х., 2014. – Вип. 45. – C. 255-261.
3. Дипломна практика : прогр. та навч.-метод. матеріали напряму підготовки 0202 "Мистецтво", спеціальності 7.02020301 "Кіно-, телемистецтво", спеціалізацій "Режисер телебачення" та "Оператор телебачення" освітньо-кваліфікац. рівня "спеціаліст" / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [уклад.: О. П. Петрова, В. Б. Чайковська]. — Х. : ХДАК, 2013. — 13 с. — Ел. копія в базі даних.
4. Звукорежисура [Електронний ресурс] : робоча прогр. навч. дисципліни напрям підготовки 0202 Мистецтво, спец. 6.02020301 "Кіно-, телемистецтво", спеціалізації "Режисер телебачення", ф-т Кіно-, телемистецтва / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [розробник Чайковська В. Б.]. — Харків : ХДАК, 2013. — 9 с. — Ел. копія в базі даних.
5. Музика в екранних мистецтвах [Електронний ресурс] : робоча програма навч. дисципліни напрям підготовки 0202 Мистецтво, спец. 6.02020301 "Кіно-, телемистецтво", спеціалізація "Режисер телебачення", ф-т "Кіно-, телемистецтва" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [розроб. Чайковська В. Б.]. — Харків : ХДАК, 2013. — 10 с. — Ел. копія в базі даних.