ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Білогуб Ольга Андріївна
старший викладач

Білогуб Ольга Андріївна — старший викладач кафедри телебачення. Стаж науково-педагогічної роботи 20 років.

Дисципліни, які викладає: «Режисура аудіовізуальних творів», «Основи режисури аудіовізуальних творів»; здійснює керівництво бакалаврськими роботами.

Публікації:
1. Режисура аудіовізуальних творів : програма та навч.-метод. матеріали для студентів 3 курсу ОКР "бакалавр" напряму підготовки 02 "Культура і мистецтво" спец. 021 "Аудіовізуал. мистецтво та виробництво" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т кіно-, телемистецтва ; [уклад. О. А. Білогуб]. — Харків : ХДАК, 2016. — 27 с. — http://192.168.1.122/ufd/fulltext/Програми та навчально-методичні матеріали ХДАК/pdf-2016/+РЕЖИСУРА АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРІВ_Білогуб.pdf.
2. Телережисура [Електронний ресурс] : прогр. нормат. навч. дисципліни для студентів 5 курсу підготовки ОКР "спеціаліст" напряму 0202 "Мистецтво" спец. 602020301 "Кіно-, телемистецтво" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [розроб.: Білогуб О. А., Фарафонов Б. Я., Кучеренко О. Г.]. — Харків : ХДАК, 2013. — 128 с. — Ел. копія в базі даних.

О. А. Білогуб — лауреат міжнародних кінофестивалів. Серед студентів О. А. Білогуб — лауреати міжнародних та всеукраїнських кінофестивалів.