ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Алфьорова Зоя Іванівна
доктор мистецтвознавства, професор

Закінчила Харківський державний інститут культури, має науковий ступінь доктора мистецтвознавства і вчене звання професора. З 2009 року викладає на кафедрі телебачення ХДАК. З 2009 по 2015 рік очолювала кафедру телебачення.

Професійна діяльність та інтереси. Одночасно з науковою та викладацькою діяльністю багато років очолює Харківський осередок Національної Спілки кінематографістів України. Бере участь у складі журі багатьох всеукраїнських та міжнародних кінофестивалів. Є членом оргкомітету дитячого кінофестивалю „Дитятко” під патронатом Харківської обласної Ради. З 2014 р. є секретарем підгалузевої комісії НК МОН з розробки Державного стандарту освіти зі спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво». Є деканом факультету кіно-, телемистецтва Харківської державної академії культури.

Публікації. Є автором більш, аніж 200 наукових та науково-методичних праць і 3 монографій (2 – у співавторстві) з проблем візуального мистецтва та розвитку медіасфери. Опублікувала кілька навчальних посібників з історії кіномистецтва та медіаосвіти.

Викладає навчальні дисципліни. «Виконавсько-педагогічна майстерність фахівця», «Сучасні тенденції екранного менеджменту», «Аудіовізуальне мистецтво в сучасній культурі». Здійснює керівництво магістерськими практиками та науково-дослідною роботою.