ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Алфьорова Зоя Іванівна
професор, доктор мистецтвознавства, професор

Алфьорова Зоя Іванівна — доктор мистецтвознавства, професор. Стаж науково-педагогічної роботи 35 років.

Дисципліни, які викладає: «Виконавсько-педагогічна майстерність викладача», «Магістерський семінар»; здійснює керівництво аспірантами, магістерськими роботами, науковою роботою студентів.

Публікації:
1. Алфьорова, З. І. Історія кінематографа і телебачення : підручник / Зоя Алфьорова, Ганна Старкова ; Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2016. – 270 c.
2. Сучасна культурологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / К. В. Кислюк, В. А. Суковата, З. І. Алфьорова, О. В. Титар, Г. П. Ковальова / за заг. ред. К. В. Кислюка. — К. : Кондор-Видавництво, 2016. — 342 с.
3. Алфьорова, З. І. Національне та європейське в сучасній українській медіаосвіті / З. І. Алфьорова, А. М. Алфьоров // Культура України. Сер. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – Вип. 53. – C. 174-185.
4. Алфьорова, З. І. Художній рейдерінг як інструмент перетворення зображального простору / З. І. Алфьорова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2016. – C. 4-8.
5. Алфьорова З. І. Первишева І. Б. Пластичне мислення в художній культурі на межі ХХ-ХХІ ст.: зміни в принципах монтажності. // З. І. Алфьорова, І.Б.Первишева // Культура України. Сер. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків., 2016. — Вип. 54. — C. 398-323.
6. Алфьоров А. М., Алфьорова З.°І. Повернення до нелокальності: про методологічні «зсуви» в культурології і мистецтвознавстві // А.°М.°Алфьоров, З. І. Алфьорова // Культура України. Сер. Культурологія: зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2017. — Вип. 55. — C. 8-17.

З. І. Алфьорова — декан факультету кіно-, телемистецтва.

Секретар підгалузевої комісії МОН з розробки Державного стандарту вищої освіти із спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) з культурології та мистецтвознавства за спеціальностями 26.00.01 «Теорія та історія культури» та 26.00.04 «Українська культура».

Виступала опонентом на засіданнях спеціалізованої вченої ради К 64.109.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) з дизайну та мистецтвознавства за спеціальностями 17.00.07 «Дизайн» та 17.00.05 «Образотворче мистецтво».

Член редколегій наукових збірок «Культура України» (Харківська державна академія культури) та «Вісник ХДАДМ» (Харківська державна академія дизайну і мистецтв).

З. І. Алфьорова — Голова Харківського осередку Національної Спілки кінематографістів України, Голова Харківського осередку Асоціації діячів медіаосвіти України.

Голова та член журі: Конкурсу, присвяченого волонтерському руху в Україні «Філософія серця» (м. Харків), Всеукраїнського фестивалю екранних мистецтв «Дніпро-сінема» ім. Данила Сахненка (м. Дніпропетровськ), Арт-проекту «Золотий кадр»; член оргкомітету Міжнародного дитячого телевізійного фестивалю «Дитятко» (м. Харків) тощо. Координатор багатьох творчих проектів з аудіовізуального мистецтва у м. Харкові.

З. І. Алфьорова нагороджена Почесною грамотою Національної Академії мистецтв України, Подяками від Харківської обласної ради, Харківської державної обласної адміністрації тощо.