ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Алфьоров Андрій Миколайович
викладач

Алфьоров Андрій Миколайович — викладач кафедри телебачення. Стаж науково-педагогічної роботи 11 років.

Дисципліни, які викладає: «Операторська майстерність в аудіовізуальному мистецтві», «Світло та композиція»; здійснює керівництво бакалаврськими роботами.

Публікації:
1. Алфьорова З. І. Національне та європейське в сучасній українській медіаосвіті / З. І. Алфьорова, А. М. Алфьоров // Культура України. Серія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2016. — Вип. 53. — C. 174-185.
2. Алфьорова З. І. Повернення до нелокальності: про методологічні "зсуви" в культурології та мистецтвознавстві / З. І. Алфьорова, А. М. Алфьоров // Культура України. Серія: Культурологія : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2017. — Вип. 55. — C. 8-16.
3. Майстерність оператора у виробництві аудіовізуальних творів [Електронний ресурс] : програма норм. навч. дисципліни підготовки бакалавра (1 курс) напряму 02 "Культура і мистецтво", спец. 021 "Аудіовізуал. мистецтво та виробництво" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [уклад. Алфьоров А. М.]. — Харків : ХДАК, 2016. — 32 с.
4. Основи майстерності оператора у виробництві аудіовізуальних творів : програма норм. навч. дисципліни підготовки бакалавра (1 курс) напряму 02 "Культура і мистецтво" спец. 021 "Аудіовізуал. мистецтво та виробництво" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [уклад. Алфьоров А. М.]. — Харків : ХДАК, 2016. — 32 с.
5. Робота оператора зі світлом у павільйоні : програма навч. дисципліни підготовки бакалавра (2 курс), напряму 02 "Культура і мистецтво", спец. 021 "Аудіовіз. мистецтво та виробництво" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [уклад. Алфьоров А. М.]. — Харків : ХДАК, 2016. — 22 с.
6. Методика викладання фахових дисциплін [Електронний ресурс] : робоча програма навч. дисципліни напрям підготовки 0202 Мистецтво, спец. 7.02020301 "Кіно-, телемистецтво", спеціалізація "Оператор телебачення", ф-т "Кіно-, телемистецтва" / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [розроб. Алфьоров А. М.]. — Харків : ХДАК, 2013. — 85 с. — Ел. копія в базі даних.
7. Педагогічна практика [Електронний ресурс] : робоча програма навч. дисципліни напрям підготовки 0202 Мистецтво, спец. 7.02020301 "Кіно-, телемистецтво", спеціалізація "Оператор телебачення", ф-т "Кіно-, телемистецтва" / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [розроб. Алфьоров А. М.]. — Харків : ХДАК, 2013. — 47 с. — Ел. копія в базі даних.
8. Технологія зйомки для внутрішньо-кадрового монтажу : прогр. для студ. напряму підготовки 0202 Мистецтво, спец. "Кіно-, телемистецтво", спеціалізація "Оператор телебачення" / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Каф. телерепортер. майстерності ; [розробник Алфьоров А. М.]. — Х. : ХДАК, 2013. — 9 с. — Ел. копія в базі даних.

А. М. Алфьоров — Член Харківського осередку Національної Спілки кінематографістів України, Голова предметної комісії з майстерності оператора випускової кафедри телебачення.

А. М. Алфьоров — продюсер, автор сценаріїв, режисер, оператор-постановник більш, ніж 40 рекламних роликів, документальних, ігрових та анімаційних фільмів (враховуючи 3D, класичну мальовану та суміщену графіку). Є координатором кількох творчих проектів з аудіовізуального мистецтва м. Харкова. Навчався на семінарі керівників ЗМІ “BBC local radio seminar” (1994).

Нагороджений Призом МКФ «Молодість» за операторську роботу.