ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Аксьонов Володимир Олексійович
викладач

Аксьонов Володимир Олексійович — викладач кафедри телебачення. Стаж науково-педагогічної роботи 3 роки.

Дисципліни, які викладає: «Операторська майстерність в аудіовізуальному мистецтві», «Світло та композиція»; здійснює керівництво бакалаврськими роботами.

Публікації:
1. Аксенов В. А. Особенности многокамерной съемки сериалов в современном экранном производстве / В. А. Аксенов // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (24-25 листоп. 2016 р.) / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. – Харків, 2016. – C. 185-187.
2. Аксенов В. А. Специфика кадрирования при многокамерной трансляции боксерских поединков // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття. Матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених (Харків: ХДАК, 20-21 квітня 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 206-207.

В. О. Аксьонов — лауреат телевізійних та кінофестивалів.