ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства

Рибалко Світлана Борисівна
завідувач кафедри, доктор мистецтвознавства, професор

Рибалко Світлана Борисівна — доктор мистецтвознавства, професор. Науково-педагогічний стаж – 17 років.

Викладає наступні дисципліни: Історія образотворчого мистецтва, Історія образотворчого мистецтва Давнього світу та середніх віків, Основи мистецтвознавства, Експертиза та оцінка творів образотворчого мистецтва, Методи культурологічного аналізу творів мистецтва, Художні традиції народів Далекого Сходу.

С. Б. Рибалко — автор більше 100 публікацій, з них:
1. Рибалко С. Б. Традиційне вбрання в семантичному просторі японської культури : моногр. – Харків : ХДАК, 2013. – 300 с.
2. Svitlana Rybalko. Nude Genre in Japanese Art of the late XIXth – first half of the XXth centuries / Svitlana Rybalko // Тhe Humanities & Social Sciences Review. 2014. – Vol. 3. – № 3. – P. 445–449.
3. Рибалко С. Б. Польська школа плаката (на матеріалах колекції театральної афіші генерального консульства Республіки Польща у Харкові) / С. Б. Рибалко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – № 4. – С. 98–104.
4. Рибалко С. Б. «Білий період» в японському мистецтві різьблення / С. Б. Рибалко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – № 6. – С. 96–102.
5. Рибалко С. Б. Українська скульптура малих форм у контексті нової хвилі японізму // Культура України : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 342–351.
6. Світлана Рибалко. Творчість Комада Рюші : український контекст / С. Б. Рибалко // Народознавчі зошити : наук. журн. / Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2016. – № 6. – С. 1436–1441.
7. Rybalko S., Korniev A. The national liberation movement in the interpretation of Ukrainian artists of XIX — the beginning of the XXI century // Humanities and Social Sciences Review. – 2017. – Vol. 06, Number 02. – P. 325-330.

Під науковим керівництвом С. Б. Рибалко захищено 4 дисертації.

С. Б. Рибалко — член спеціалізованих вчених рад Д 64.807.01 у Харківській державній академії культури та К 64.109.01 Харківській державній академії дизайну і мистецтв.

Брала участь у складі 4 експертних комісій Міністерства освіти і науки України.

С. Б. Рибалко — член редакційної колегії наукового фахового видання «Культура України» (Харківська державна академія культури).

З 2014 року займає посаду завідувача кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства ХДАК.

С. Б. Рибалко бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.

Публікації: Список публікацій.