ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства

Піскунова Ольга Борисівна
викладач

Піскунова Ольга Борисівна — викладач. Стаж науково-педагогічної роботи 6 років.

Викладає наступні дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням, Основи мовознавства, Практична стилістика та літературне редагування.

Публікації:
1. Піскунова О. Б. Містична фокалізація «Арабесок» Миколи Хвильового / О. Б. Піскунова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 1078. Серія «Філологія». – Харків, 2013. – Вип. 68. – С. 46–50.
2. Піскунова О. Б. Парадокс містичного шляху до свободи в «Арабесках» Миколи Хвильового / О. Б. Піскунова // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 165–169.
3. Піскунова О. Б. Микола Хвильовий: «Творчий хронотоп» як подія містичного дискурсу / О. Б. Піскунова // Наукові записки. – Вип. 148. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 132–138.
4. Піскунова О. Б. Містика Миколи Хвильового як об’єкт світового літературознавства / О. Б. Піскунова // Україністика і слов’янський світ : зб. наук. пр. – Белград: Філологічний факультет Белградського університету, 2017. – С. 360–367.

Публікації: Список публікацій.