ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства

Зборовець Іполит Васильович
професор, доктор мистецтвознавства, професор

Освіта: Белгородський державний педагогічний ін-т ім. М. С. Ольминського, 1969 р. ; спеціальність : російська мова та література, кваліфікація : вчитель російської мови та літератури.

Вчене звання, науковий ступінь: професор, доктор мистецтвознавства (тема дисертації: «Міфологізація і театралізація реальності як соціокультурний феномен у радянській драматургії 70-80-х років ХХ століття », 1996 р.), спеціальність : 17.00.01- теорія та історія культури.

Дисципліни, які викладає: «Історія української літератури», «Вступ до літературознавства».

Педагогічний стаж — 51 рік.

Публікації: Список публікацій.

Науковий і творчий доробок: Член декількох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Член редколегії наукового збірника ХДАК «Культура України. Серія : Мистецтвознавство».