ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства

Рибалко Світлана Борисівна

завідувач кафедри,
доктор мистецтвознавства, професор

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-32-82
Адреса: Бурсацький узвіз, 4, 2-й корпус, кімната 50а

Кафедра мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства була створена 2005 року на базі кафедри літератури та кафедри мистецтвознавства.

Першим завідувачем новоствореної кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства став доктор мистецтвознавства, професор І.В.Зборовець. З 2006 року кафедру очолює О.М. Білик, кандидат педагогічних наук, доцент.

Нині це одна з фундаментальних загальноосвітніх кафедр ХДАК, яка відіграє важливу роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів у галузі культури і мистецтва, дає всебічні і широкі знання з історії образотворчого мистецтва, історії естради та цирку, зі світової та вітчизняної літератури, мовознавства, сучасної української мови, навчає по-справжньому розуміти і цінувати художнє слово, прищеплює навички наукового аналізу творів різних видів мистецтва. Мистецтвознавчі, літературознавчі та мовознавчі дисципліни складають основу гуманітарної освіти, суттєво поглиблюють професійні вміння та навички студентів.

Головним напрямом наукової роботи кафедри є дослідження теорії мистецтва, мови та художньої літератури як найважливіших чинників духовного прогресу людства і визначального фактора розвитку національної та світової культури.

Основні наукові досягнення останніх років пов’язані з розробкою теоретичних проблем візуального мистецтва, дослідженням проблем світового та вітчизняного хореографічного мистецтва, тенденцій розвитку сучасного театрального мистецтва.

Основні освітні завдання кафедри – формування нових стандартів гуманітарної освіти завдяки ознайомленню із сучасними школами і напрямами мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, поширеними у світі дослідницькими й інтерпретаційними практиками; розгляд історії мистецтва, української та світової літератури в широкому європейському і світовому контексті, переосмислення історії української літератури, поглиблене вивчення певних знакових явищ в історії світової літератури. Педагогічний акцент робиться на формуванні науково-дослідницького складу мислення студентів, здатності аналізувати художні явища в динамічній системі світової писемної культури й брати активну участь у живому літературному та мистецькому процесі.

Нині у складі кафедри два доктори наук та п’ять кандидатів наук.

Викладачами кафедри забезпечується читання таких навчальних дисциплін:

 • Історія світового та вітчизняного образотворчого мистецтва
 • Історія хореографічного мистецтва
 • Сучасні проблеми світового та вітчизняного мистецтвознавства
 • Хореологія
 • Історія естради та цирку
 • Теорія драми
 • Сценарна майстерність
 • Історія світової літератури
 • Історія української літератури
 • Вступ до літературознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Загальне мовознавство
 • Дитяча література
 • Сучасна українська літературна мова
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Основи красномовства
 • Сучасна українська літературна мова
 • Практична стилістика української мови
 • Давньослов’янська мова
 • Сучасний літературний процес
 • Теорія та практика редагування

Усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичною літературою, мають пізнавальне, естетичне і виховне значення. Особливу увагу кафедра приділяє виховній роботі зі студентами, викладачі кафедри беруть активну участь у проведенні літературно-мистецьких заходів, залучають студентську молодь до пошукової творчої та наукової діяльності. Практично виховні завдання втілюються також і в лекціях, і під час проведення семінарських і практичних занять.