ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства

Мітіна Любов Сергіївна
доцент, кандидат філологічних наук, доцент

Мітіна Любов Сергіївна — кандидат філологічних наук, доцент. Стаж науково-педагогічної роботи – 39 років.

Викладає наступні дисципліни: Історія світової літератури, Історія літератури (компаративний аналіз), Історія літератури ХІХ — ХХ ст.

Л. С. Мітіна — автор понад 70 публікацій, з них:
1. Митина Л. С. "Свидание в Самарре" в редакции Де Пальма / Л. С. Митина // Современные направления теоретических и прикладных исследований '2013 : сб. науч. тр. SWorld. – Одесса : Куприенко, 2013. – Выпуск 1. – Т. 26 : Философия и филология. – С. 6-8.
2. Мітіна Л. С. Сучасний літературний процес : прогр. та навч.-метод. матеріали для студентів V курсу напряму "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія" / Харк. держ. акад. культури ; уклад. Л. С. Мітіна. – Х. : ХДАК, 2013. – 55 с.
3. Митина Л. С. Хлопок одной ладони из "Ялика" Сэлинджера в "Представлении" Бродского / Л. С. Митина // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново : Маркова АД, 2014. – Выпуск 1. – Т. 24 : Философия и филология, История. – С. 20-24.
4. Митина Л. С. Коан Хакуина как "буревестник" Бродского над "яликом" Сэлинджера / Л. С. Митина // Филологический сборник : сб. науч. ст. – Харьков : ХНПУ, 2015. – Вып. 20. – С. 63-68.
5. Мітіна Л. С. Као Венксуан та Новий Шовковий шлях китайської дитячої літератури / Л. С. Мітіна // Соціальні трансформації: сім'я, шлюб, молодь, середній клас та інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового шляху : моногр. – Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2016. – С. 3, 166-169, 224-225.
6. Митина Л. С. Семантико-антропологическая проекция парадигмы "ориент – оксидент" на геокультурное пространство исторического хронотопа / Л. С. Митина // Филологический сборник : сб. науч. ст. – Харьков : ХНПУ, 2016. – Вып. 22. – С. 28-39.
7. Мітіна Л. С. "Королівські" ремінісценції порад Олекси Слісаренка / Л. С. Мітіна // Перспективные достижения современных ученых: образование и воспитание, физическое воспитание и спорт, философия, литература и лингвистика, культура и искусство, юриспруденция : моногр. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2017. – С. 3, 107-116, 147.

Л. С. Мітіна виконує обов’язки наукового консультанта секції "Історія світової літератури та мовознавства" Всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених "Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття" (2007-2017).

Публікації: Список публікацій.