ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства

Мархайчук Наталія Віталіївна
доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент

Мархайчук Наталія Віталіївна — кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри літературознавства, мовознавства та мистецтвознавства. Стаж науково-педагогічної роботи – 17 років.

Викладає наступні дисципліни: Історія образотворчого мистецтва, Історія образотворчого мистецтва Давнього світу та середніх віків, Основи мистецтвознавства.

Н.В.Мархайчук — автор понад 50 публікацій. Основні публікації Н. В. Мархайчук:
1. Монументальні твори в спадщині Валерія Бондаря / Мархайчук Н. // Соціально-гуманітарний дискурс у системі художньої комунікації: монографічне дослідження. – Х.: Раритети України, 2017.
2. Меморіальна пластика Харківщини ІІ половини ХIХ – початку ХХ ст. (на прикладі некрополів Харкова та Чугуєва) / Мархайчук Н., Костюкова В. // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – 2017. – № 2. – С. 62-70.
3. До ювілею З. Серебрякової (рецензія на альбом «Нескучне») / Мархайчук Н.// Харьковский истоико-археологический сборник. – Вип. 21 (2017). – С. 57-67.
4. Початковий етап формування мистецтвознавчого осередку в Харкові (перша пол. ХІХ ст.) / Мархайчук Н., Іваненко С. // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – 2017. -- № 1. – С. 80-86.
5. Visual Representation of Characters of children’s Literature in English Language Researchers in 1990–2010. / N. Markhaychuck, M. Tokar // Вісник ХДАДМ: зб. наук. пр. – 2016. – 6. – С. 33-39.
6. Родина Горовиців у музичному житті Харкова / Н. Мархайчук, С. Захарова // Культурна спадщина Слобожанщини: зб. наук. ст. – Х.: Курсор, 2016. – Вип. 29. – С. 57-67.

Під науковим керівництвом Н. В. Мархайчук захищено 2 дисертації.

Н. В. Мархайчук — член спеціалізованої вченої ради К 26.807.03 Київського національного університету культури і мистецтв.

Публікації: Список публікацій.