ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра сучасної хореографії

Шабаліна Олена Миколаївна

завідувач кафедри,
кандидат мистецтвознавства, доцент

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 771-04-31
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 4, 1-й корпус, кімната 64
Е-mail: xdak.fxm@gmail.com, zapovit-bnk@ukr.net

Робота по підготовці фахівців сучасної хореографії в ХДАК розпочалася набагато раніше створення кафедри сучасної хореографії. У 1997 р. було здійснено перший набір на відділення сучасної хореографії на заочну форму навчання. У 1998 р. відбувся набір студентів на денне відділення за спеціалізацією "Сучасна хореографія". Офіційно кафедра сучасної хореографії у ХДАК існує з вересня 2003 р.

Сьогодні на кафедрі працюють педагоги з високим рівнем професійної майстерності, які беруть активну участь у творчому та культурному житті Харкова та України, займаються науковою та методичною роботою.

Наукові напрями роботи кафедри:
- Напрямки розвитку сучасної хореографії та її взаємодії з хореографією ХХ століття.
- Науково-методичне забезпечення викладання навчальних курсів.

Викладачі проводять творчі семінари та майстер-класи з фахових дисциплін в Харкові та Україні, беруть участь в роботі журі всеукраїнських та міжнародних конкурсів танцю.

Велике значення для майбутніх хореографів має практичне втілення теоретичних знань, умінь та навичок. З цією метою в 2000 р. було створено ансамбль сучасного танцю «ЕСТЕТ», який на сьогоднішній день є своєрідною візитною карткою Харківської державної академії культури. Його засновником та творчим консультантом став Б.М. Колногузенко. З 2010 р. колективом успішно керує лауреат міжнародних конкурсів, старший викладач Є.В. Янина-Ледовська.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • Мистецтво балетмейстера
  • Класичний танець та методика його викладання
  • Сучасний танець та методика його викладання
  • Народно-сценічний танець та методика його викладання
  • Історичний бальний танець
  • Контактна імпровізація
  • Безконтактна імпровізація
  • Хореографічний ансамбль
  • Зразки сучасної хореографії
  • Дуетний танець

Академічний показ по предмету "Мистецтво балетмейстера". Клас доцента кафедри О.М. Шабаліної.
Урок класичного танцю. Клас старшого викладача Н.М.Семенової.
Урок сучасного танцю. Клас викладача А.О.Лазаревської.
Хореографічний ансамбль. Клас старшого викладача Є.В.Янина-Ледовської.