ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра сучасної хореографії

Семенова Наталія Миколаївна
старший викладач

Заступник декана факультету хореографічного мистецтва, старший викладач кафедри сучасної хореографії. Стаж науково-педагогічної роботи — 17 років.

Викладає дисципліни: «Класичний танець та методика його викладання», «Історичний бальний танець»; здійснює керівництво курсові роботи з «Мистецтва балетмейстера», виробничою практикою бакалаврів зі спеціальності «Сучасна хореографія».

Н. М. Семенова — автор публікацій:
1. Принципи балетмейстерської творчості Павла Вірського та їх вплив на розвиток українського балетного театру // Культура України : зб. наук. пр. — Харків : ХДАК, 2014. — Вип. 45. — С. 156-165.
2. Неокласичні тенденції в українській національній балетній виставі // Сучасне хореографічне мистецтво : підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навч.-метод. посібник. — Львів : СПОЛОМ, 2016. — С. 95-101.
3. Послідовники методу А. Я. Ваганової в Україні / Шилова Л. М., Семенова Н. М. // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-творч. конф. // Київ : НАКККіМ, 2013. С. 43-47.
4. Українська балетна музика : композитори та їх твори / Семенова Н. М. // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. // Херсон : ІТ, 2014. С. 99-102.
5. Тенденції розвитку сучасної української національної балетної вистави / Семенова Н. М. //Хореографія ХХІ століття : мистецький та освітній потенціал : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. // Київ : КНУКіМ, 2016. С. 139-143.
6. Сучасні українські балетмейстери та їх творчі пошуки у балетному мистецтві сьогодення / Н. М. Семенова, Т. М. Семенова // Художні практики та мистецька освіта у крос культурному просторі сучасності : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. // Полтава : Симон, 2017. С. 136-138.
7. Феномен української національної балетної вистави в контексті європейської хореографічної культури / Семенова Н. М. // Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. // Київ : КНУКіМ, 2017. С. 94-99.
8. Програма та навчально-методичні матеріали з дисципліни «Класичний танець та методика його викладання» для студентів, що навчаються за ступенем «Бакалавр» спеціальністю 024 «Хореографія» спеціалізацією "Сучасна хореографія". – Х. : ХДАК, 2017. – 72 с.