ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра народної хореографії

Мостова Ірина Сергіївна
викладач,
член Національної хореографічної спілки

Науково-педагогічний стаж – 11 років.

Викладає навчальні дисципліни: «Народно-сценічний танець та методика його викладання», «Мистецтво балетмейстера», «Український танець». Є балетмейстером-репетитором театру народного танцю «Заповіт».

І. С. Мостова – володар першої премії IV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії ім. П. Вірського.

Публікації:
1. Писклова И. С. «Ярмарки невест» как элемент культуры Слобожанщины XVIII в. / И. С. Писклова // Вестник славянских культур. – М.: ФГБОУ ВПО «ГАСК», 2013. – № 3. – С. 39-44.
2. Пісклова І. С. Асиміляція танцювальних традицій запорізького козацтва на Слобожанщині / І. С. Пісклова // Проблеми сучасності : мистецтво, культура, педагогіка : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2013. – Вип. 25. – С. 219-226.
3. Пісклова І. С. Національна ідентичність як аспект формування традиційної танцювальної культури Слобожанщини / І. С. Пісклова // Культура України : зб. наук. пр. – Харків : ХДАК, 2014. – Вип. 45. – С. 142-149.
4. Пісклова І. С. Стан та дослідження танцювального фольклору Слобожанщини / І. С. Пісклова //Вісник Львів. націон. академ. мист. – Львів : ЛНАМ, 2013. – Вип. 24. – С. 156-166.
5. Пісклова І. С. Особливості обробки танцювального фольклору (на прикладі сучасних постановок) / І. С. Пісклова // Народна творчість та етнологія. – Київ, 2015. – № 5 (357). – С. 64-70.

Мостова І. С. – лауреат I ступеню IV Всеукраїнського конкурсу народної хореографії ім. Павла Вірського у номінації «Малі форми».