ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра народної хореографії

Курдупова Олена Миколаївна
старший викладач,
лауреат міжнародного фольклорного фестивалю,
член Національної хореографічної спілки

Науково-педагогічний стаж – 23 роки.

Викладає навчальні дисципліни: «Історія хореографічного мистецтва», «Народний костюм та сценічне оформлення танцю», «Костюм та сценічне оформлення танцю», «Біомеханіка хореографічних рухів», «Народно-сценічний танець», «Колективи та виконавці – лідери світової хореографії»; здійснює керівництво магістерськими роботами.

Публікації:
1. Конспект лекцій з дисципліни «Біомеханіка хореографічних рухів» для бакалаврів напряму 6.020202 «Хореографія», спеціалізації «Народна хореографія», «Сучасна хореографія», «Бальна хореографія» денної та заочної форм навчання / Харк. держ. акад. культури ; уклад. О. М. Курдупова. — Х. : ХДАК, 2015. — 57 с. (електронна публікація).
2. Програма та навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Біомеханіка хореографічних рухів» для бакалаврів напряму 6.020202 «Хореографія», спеціалізації «Народна хореографія», «Сучасна хореографія», «Бальна хореографія» денної та заочної форм навчання / Харк. держ. акад. культури ; уклад. Б. М. Колногузенко, О. М. Курдупова. — Х. : ХДАК, 2015. — 41 с. (електронна публікація).
3. Програма та навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Історія хореографічних рухів» для бакалаврів напряму 6.020202 «Хореографія», спеціалізації «Народна хореографія», «Сучасна хореографія», «Бальна хореографія» денної та заочної форм навчання / Харк. держ. акад. культури ; уклад. О. М. Курдупова. — Х. : ХДАК, 2014. — 66 с. (електронна публікація).

Курдупова О. М. здійснює керівництво науковою діяльністю студентів з підготовки тез та доповідей на Всеукраїнську конференцію молодих науковців «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття».

Бере участь в роботі журі Всеукраїнських фестивалів та конкурсів хореографічного мистецтва.