ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра народної хореографії

Дегтяр Лариса Павлівна
старший викладач,
лауреат міжнародного фольклорного фестивалю,
член Національної хореографічної спілки

Науково-педагогічний стаж – 19 років.

Викладає навчальні дисципліни: Класичний танець та методика його викладання; здійснює керівництво магістерськими роботами.

Л. П. Дегтяр була провідною солісткою театру народного танцю «Заповіт».

Л. П. Дегтяр здійснює керівництво науковою діяльністю студентів з підготовки тез та доповідей на Всеукраїнську конференцію молодих науковців «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття».

Бере участь в роботі журі Всеукраїнських фестивалів та конкурсів хореографічного мистецтва.