ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА


Колногузенко Борис Миколайович

декан факультету,
професор, народний артист України,
почесний громадянин Харківської області

Заступник декана:
Семенова Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри сучасної хореографії

Фахівець - Таран Наталія Вікторівна

Контакти факультету:
Телефон: (057) 771-04-31
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 4, 1-й корпус, кімната 64
Е-mail: xdak.fxm@gmail.com, zapovit-bnk@ukr.net


Першоосновою створення факультету хореографічного мистецтва було існування на режисерсько-хореографічному факультеті кафедри народної хореографії та відділень сучасної і бальної хореографії. У 2003 р. у результаті реорганізації режисерсько-хореографічного факультету було створено факультет хореографічного мистецтва, який очолив Б. М. Колногузенка.

Б. М. Колногузенко - один із найвідоміших хореографів України та Європи, автор багатьох хореографічних творів, навчальних та методичних посібників. Він є Почесним громадянином Харківської області, народним артистом України, професором, дійсним членом Української академії наук, членом колегії Міністерства культури України, членом президії Національної хореографічної спілки України та головою її Харківського обласного осередку. Його нагороджено орденом "За заслуги" ІІІ ступеню.

До складу факультету ввійшли три кафедри:
- кафедра народної хореографії
- кафедра сучасної та бальної хореографії
- кафедра фізичної культури і здоров'я


Сьогодні кафедри очолюють висококваліфіковані фахівці:
- кафедру народної хореографії - К. В. Островська - заслужений працівник культури України, лауреат міжнародного конкурсу, доцент;
- кафедру сучасної та бальної хореографії - К. В. Бортник - кандидат мистецтвознавства, доцент;
- кафедру фізичної культури і здоров'я - Н. В. Цигановська - майстер спорту СРСР зі спортивної гімнастики.

На факультеті працює п'ятдесят викладачів та концертмейстерів, багато з яких відомі не тільки в Україні, а й в багатьох країнах світу. Пріоритетними напрямками науково-творчої роботи є балетмейстерська, викладацька та виконавська діяльність.

Факультет готує фахівців на бюджетній і контрактній основах освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр з хореографії" та "Спеціаліст" за трьома спеціалізаціями: "Народна хореографія", "Сучасна хореографія", "Бальна хореографія" та фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр з хореографії".

Навчаються студенти за двома формами: денною (всі спеціалізації) та заочною (окрім спеціалізації "Народна хореографія"). Протягом 4 років здобувають освітній ступінь "Бакалавр", після чого протягом 1,5 р. можуть здобути освітній ступінь "Магістр з хореографії".

Випускники, які отримують кваліфікацію "Бакалавр з хореографії", мають можливість працювати на посаді хореографа, артиста ансамблю танцю, артиста ансамблю пісні і танцю, артиста танцювальної групи хорового колективу, викладача хореографічних дисциплін дитячої школи (ліцею, гімназії) мистецтв, викладача хореографії в загальноосвітніх навчальних закладах, балетмейстера-репетитора, керівника танцювального колективу.

Випускники, які отримують кваліфікацію "Магістр з хореографії", мають можливість працювати на посаді хореографа-методиста, хореографа-фольклориста, артиста ансамблю танцю, артиста ансамблю пісні і танцю, артиста танцювальної групи хорового колективу, завідувача хореографічних відділень спеціальних навчальних закладів та позашкільних установ, балетмейстера-створювача, балетмейстера-реставратора, балетмейстера-постановника, балетмейстера-режисера масових святкових заходів, хореографічного критика, педагога хореографічного мистецтвознавства.

Під час навчання студенти отримують фундаментальні знання, вміння та навички з усіх видів хореографічного мистецтва. Вони мають можливість проявити та розвинути виконавські, балетмейстерські, організаторські та педагогічні здібності. Кращі студенти презентують здобутки своїх кафедр на сценах багатьох міст України. Беруть участь та перемагають у міжнародних, всеукраїнських та регіональних фестивалях-конкурсах танцю.

Серед творчих колективів факультету:
- Театр народного танцю «Заповіт» (Художній керівник та балетмейстер – Б.М. Колногузенко, балетмейстер-репетитор – К.В. Островська)
- Ансамбль сучасного танцю «ЕСТЕТ» (Художній керівник та головний балетмейстер – Є.В. Янина-Ледовська, балетмейстер-репетитор Е.С. Самойлова)
- Ансамбль бального танцю "Креатив" (Художній керівник – З.В. Носова)

Головними стратегічними цілями концепції розвитку факультету є збагачення хореографічної освіти, створення безперервної двоступеневої підготовки бакалаврів та магістрів для різних типів і видів закладів України, налагодження міжнародних зв'язків з провідними навчальними закладами хореографічного профілю Європи, Китаю, Канади.

В основі оновлення хореографічної освіти на факультеті лежать модернізація змісту і структури освітньо-професійних програм, нових навчальних планів, освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра та магістра, удосконалення організації навчального процесу, методики викладання навчальних дисциплін, розробка програмно-методичної документації, підготовка підручників, навчальних посібників в друкованій та електронній формі.

Перспективні цілі, завдання і напрями підготовки фахівців з хореографії базуються на вітчизняній традиції, понад 25-річному досвіді підготовки балетмейстерів, педагогів, артистів у ХДАК та стандартах вищої освіти України.

Необхідність підвищення престижу та конкурентоздатності хореографічної професії потребує перегляду та уточнення основних знань, умінь, навичок, якими має володіти хореограф. Значна увага приділяється його особистим якостям, розкриттю та розвитку творчого потенціалу.

У сучасних умовах до хореографа вищої кваліфікації, незалежно від спеціалізації, пред'являються підвищені вимоги. Він повинен мати необхідний рівень виконавської майстерності, володіти знаннями з основних хореографічних дисциплін (мистецтво балетмейстера, класичний танець, народно-сценічний танець, сучасний танець, бальний танець, історичний бальний танець, методика роботи з хореографічним колективом), виявляти обізнаність в галузі історії хореографічного мистецтва, оперувати професійною термінологією та мати досвід балетмейстерської і педагогічної роботи.

Факультет хореографічного мистецтва та його кафедри спільними зусиллями всіх викладачів створюють умови для підвищення рівня і авторитету української сучасної національної культури і мистецтва, безпосередньо формують їх майбутнє.

Нині факультет - справжній науково-методичний та культурно-освітній центр України, що на високому професійному рівні вирішує завдання творчого розвитку мистецтва на сучасному етапі. Концепція розвитку факультету зорієнтована на розширення професійної сфери підготовки і використання випускників та спрямована на функціонування його як одного з провідних підрозділів хореографічного профілю в Україні та світі.


Рейтинг успішності студентів денної форми навчання факультету ХМ за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2017/2018 року

Програми фахових вступних випробувань та додаткових іспитів у 2018 році