ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра фізичної культури та здоров'я

Кушнарьов Ігор Олегович
доцент, кандидат біологічних наук, доцент

Кушнарьов Ігор Олегович — доцент, кандидат біологічних наук, доцент. Науково-педагогічний стаж 25 років.

Викладає навчальні дисципліни: "Основи екології", "Основи антропології", "Вікова фізіологія та валеологія", "Психофізіологічні основи реабілітації".

Публікації:
1. Кушнарьов І.О. Працездатність в умовах гіпогонадізму / І. О. Кушнарьов, С. В. Кушнарьова // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Природничі науки. Вип. 5. — Кам'янець-Подільський, 2013. — С. 22–25.
2. Основи екології: Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей / Харк. держ. акад. культури; Уклад. : І. О. Кушнарьов, І. Г. Бондалетов. — Х., 2013. — 120 с.
3. Кушнарьов І.О. Співвідношення показників стану кардіореспіраторної системи, гормонального статусу та працездатності / І. О. Кушнарьов, С. В. Кушнарьова // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Природничі науки. Вип. 6. — Кам'янець-Подільський, 2014. — С. 26–28.
4. Кушнарьов І.О. Кореляційні відносини показників стану кардіореспіраторної системи, гормонального статусу та працездатності після пубертатних тварин / І. О. Кушнарьов, Н. В. Цигановська // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Природничі науки. Вип. 6. — Кам'янець-Подільський, 2014. — С. 28–30.
5. Анатомія та фізіологія людини: Конспект лекцій для студентів факультету хореографічного мистецтва / Харк. держ. акад. культури; Уклад. : І. О. Кушнарьов. — Х., 2015. — 82 с.
6. Кушнарьов І.О. Кореляційні відносини показників стану кардіореспіраторної системи, гормонального статусу та працездатності статевонезрілих тварин / І. О. Кушнарьов, Н. В. Цигановська // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Природничі науки. Вип. 7. — Кам’янець-Подільський, 2015. — С. 37–39.
7. Кушнарьов І.О. Кореляційні відносини показників стану кардіореспіраторної системи, гормонального статусу та працездатності до пубертатних тварин / І. О. Кушнарьов, С. В. Кушнарьова // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Природничі науки. Вип. 7. — Кам’янець-Подільський, 2015. — С. 35–37.

І. О. Кушнарьов – завідувач кафедри фізичної культури і здоров'я протягом 2012-2016 років.