ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра фізичної культури та здоров'я

Казаков Олександр Євгенович
доцент, старший науковий співробітник, доцент

Казаков Олександр Євгенович — доцент, старший науковий співробітник. Науково-педагогічний стаж 2 роки.

Викладає навчальні дисципліни: "Основи охорони праці", "Цивільний захист".

Автор понад 100 наукових праць, зокрема:
1. Казаков А. Е. Распознавание целей по сигнальной информации в однопозиционных и многопозиционных локаторах / Е. Л. Казаков, А. Е. Казаков, А. В. Коломийцев, К. В. Садовый; под ред. Е. Л. Казакова. — Харків : КП “Городская типография”, 2015. — 458 с.
2. Казаков О. Є. Метод отримання ознак розпізнавання РЛЦ при обробці основної і кросової поляризації відбитого багаточастотного сигналу з урахуванням різниці фаз між ними / Є. Л. Казаков, О. Є. Казаков, А. В. Коломийцев, С. І. Клевець // Наука і техніка Повітряних Сил ЗСУ : науково-технічний журнал. — Харків, 2016. — Вип. 2(23). — С. 127–130.
3. Опорний конспект лекцій нормативної навчальної дисципліни «Цивільний захист» / О. Є. Казаков, В. М. Решетнік; Харк. держ. акад. культури. — Харків, 2016. – 65 с.
4. Казаков А. Е. Возможности учета влияния временных флуктуаций интенсивностей отраженных МЧС и особенностей РЛС кругового обзора при определении признаков распознавания целей / Е. Л. Казаков, А. Е. Казаков // Системи управління, навігації та зв’язку : зб. наук. пр. — Харків, 2017. — Вип. 1 (41). — С. 59–63.
5. Казаков А. Е. Эксперименальное исследование поляризационно-рассеивающих свойств радиолокационной цели цилиндрической формы с поглощающими материалами / Е. Л. Казаков, А. Е. Казаков, В. М. Решетник // Системи управління, навігації та зв’язку : зб. наук. пр. — Харків, 2017. — Вип. 6 (46). — С. 51–56.