ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра фізичної культури та здоров'я

Бондалетов Іван Гнатович
доцент

Бондалетов Іван Гнатович — доцент. Науково-педагогічний стаж 47 років.

Викладає навчальну дисципліну "Основи охорони праці"; проводить секції шахів та шашок.

Публікації:
Основи екології: Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей / Харк. держ. акад. культури; Уклад. : І. О. Кушнарьов, І. Г. Бондалетов. — Х., 2013. — 120 с.

І. Г. Бондалетов – завідувач кафедри фізичної культури і здоров'я протягом 1992-2008 років.