ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра туристичного бізнесу

Зінченко Ірина Миколаївна
старший викладач, кандидат географічних наук

Кандидат географічних наук. Стаж науково-педагогічної роботи – 2 роки.

Викладає наступні дисципліни: Основи туризмознавства; Комунікативний менеджмент; Страхування; Рекреаційна географія; Рекреаційні комплекси.

І. М. Зінченко (Барило) — автор близько 40 наукових праць, зокрема:
1. Kraynyukov O. Some methodological aspects in forecasting the population size (on the example of Poltava region) / O. Kraynyukov, L. Kliuchko, Y. Telebyenyeva, I. Barylo // International Health, Issue 6 (2), (November), Volume 17. Oxford University Press, 2017. – p. 1495-1501.
2. Barylo I. M. Demographic potential as objects of research of social geography / I. M. Baylo, D. O. Egorov, K. Yu. Segida // International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Science, 2016. – p. 116-126.
3. Барило І. М. Соціально-економічні фактори впливу на геодемографічний розвиток регіону / І. М. Барило // Часопис соціально-економічної географії : Міжрегіональний зб. наук. пр. – № 18 (1). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 164-169.
4. Барило І. М. Соціально-економічний розвиток як об’єкт суспільно-географічного дослідження / І. М. Барило, Є. Ю. Телебєнєва // Часопис соціально-економічної географії : Міжрегіональний зб. наук. пр. – № 19 (2). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 152-156.
5. Барило И. Н. Особенности внешних миграционных процессов в регионах Украины / И. Н. Барило // Магілёўскі мерыдыян. г. Магілёў, МГУ имени А. А. Кулешова, 2014. – Вып. 1–2 (24–25). – c. 63-67.