ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра туристичного бізнесу

Зінченко Ірина Миколаївна
старший викладач, кандидат географічних наук

Освіта:
У 2013 році закінчила геолого-географічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «Економічна і соціальна географія». Отримала диплом магістра з відзнакою і здобула кваліфікацію магістра економічної і соціальної географії, викладача.
У 2013 році вступила до аспірантури за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія на кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
У листопаді 2016 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 - економічна та соціальна географія на тему «Геодемографічний розвиток Полтавської області».

В 2015-2017 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
В 2016-2017 рр. працювала на посаді інженера кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за науково-дослідною темою «Розробка методів просторового аналізу та прогнозу демографічного процесу й системи розселення регіону з метою оптимізації (на прикладі Харківської області)».

Наукові інтереси: туризмознавство, комунікативний менеджмент, географія рекреації і туризму, геодемографія, геоурбаністика, міський туризм.

Публікації: Автор 38 наукових праць, серед яких 1 – колективна монографія, 6 – публікацій, що входять до баз даних SCOPUS та іноземних виданнях, 9 – статті у наукових фахових виданнях, 22 – матеріали міжнародних наукових конференцій. Публікації І.М. Зінченко.

Викладає навчальні дисципліни: «Основи туризмознавства», «Комунікативний менеджмент», «Страхування», «Статистика СКС», «Рекреаційна географія», «Рекреаційні комплекси», «Технологія туристичної діяльності».