ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра туристичного бізнесу

Зайцева Марина Миколаївна
доцент, кандидат економічних наук

Зайцева Марина Миколаївна, канд. екон. наук, доцент кафедри туристичного бізнесу факультету управління та бізнесу Харківської державної академії культури

Закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, у 2003р.; спеціальність: економічна теорія; кваліфікація: магістр економічної теорії, викладач економічних дисциплін>
В Харківський державній академії культури працює з 2003 року.
В 2005-2011р.р. навчалася в аспірантурі на кафедрі економічної історії, теорії та менеджменту в Харківській державній академії культури.
Керівник туристичного агенції «Курорти світу», 2005-2009р.

Кандидат економічних наук ДК №012108 від 01 березня 2013 р (тема дисертації «Розвиток фінансових інститутів трансформаційної економіки в умовах глобалізації» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, (наук. керівник – докт. екон. наук.,проф. Соболєв В.М.). захищена 9 листопада 2012р. в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна.

Загальний стаж роботи: 13 років. Науково-педагогічний стаж: 13 років
З 2003 р. – викладач кафедри економічної історії, теорії та менеджменту ХДАК. З 2005 р. – аспірант ХДАК. З 2005 р. – керівник туристичної агенції «Курорти світу». З 2011 р. – ст. викл. кафедри менеджменту організацій ХДАК. З 2013 р. – ст. викл. кафедри туристичного бізнесу ХДАК.
З 2016 р. – доцент кафедри туристичного бізнесу ХДАК.
Автор і співавтор близько 50 наукових та науково-методичних праць, веде наукову (науковий керівник студентів у конференціях) та виховну (куратор 2-курсу групи Т-2) роботу зі студентами, є науковим консультантом туристичного проекту « Місто розваг».

Напрямок наукової работи - економічні аспекти туристичного бізнесу, економіка туристичних підприємств, стратегічний маркетинг та конкурентне управління фірмою.

Публікації: Публікації М.М. Зайцевої.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Економічна теорія», «Економіка та ціноутворювання в турізмі», «Економіка підприємства», «Статистика», «Статистика СКС», «Організація підприємницької діяльності в туризмі», «Страхування в туризмі», «Стратегичний менеджмент в туризмі», «Стратегичний маркетинг в туризмі»