ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра туристичного бізнесу

Скриль Ірина Анатоліївна
старший викладач, кандидат географічних наук

У 1982 році закінчила Харківську загальноосвітню школу № 138. Під час навчання у школі відвідувала туристський гурток юних геологів при Харківській обласній станції юних туристів. Разом з гуртком здійснила туристські та геологічні подорожі Україною, Кавказом, Середньою Азією, Кольським п-вом. Це захоплення визначило подальшу професійну спрямованість.
Після закінчення школи у 1982 році стала студенткою геологічного відділення геолого-географічного факультету Харківського державного університету ім. О. М. Горького. закінчила університет у 1987 р., отримавши спеціальність – геологічна зйомка, пошук і розвідка родовищ корисних копалин, кваліфікація – інженер-геолог.
З вересня 1990 р. і по сьогоднішній день працюю у Комунальному закладі «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради, пройшовши шлях від керівника гуртків до завідувача відділу краєзнавства.
У 2008 році вступила до аспірантури на геолого-географічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Кандидат географічних наук, за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія, тема дисертації - «Суспільно-географічні особливості туристично-рекреаційної діяльності в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області)» (2011р.).

З 2014 року працює старшим викладачем кафедри туристичного бізнесу Харківської державної академії культури. Викладаю курси «Туристичне краєзнавство», «Екскурсологія», «Організація туристичної та екскурсійної діяльності».

Публікації: Загальна кількість публікацій – 29, з яких статті у наукових фахових виданнях -14, статті у наукових виданнях та тези конференцій – 14. У 2012 році вийшла монографія у співавторстві: Мезенцев К. В. Туризм і рекреація в Харківській області: просторовий аналіз та соціальні пріоритети: Монографія / К. В. Мезенцев, Л. М. Нємець, І. А. Скриль - Харків, 2012. – 180с. Публікації І.А. Скриль.