ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра туристичного бізнесу

Шумлянська Наталя Володимирівна
старший викладач

Старший викладач. Стаж наукової та педагогічної роботи – 23 роки.

Викладає наступні дисципліни: Географія туризму, Туристичне країнознавство, Маркетинг, Організація готельного господарства, Туроперейтинг.

Автор понад 40 наукових та методичних праць, зокрема:
1. Шумлянська Н. В. Етнокультурні напрями трансформації екологічного туризму в умовах глобалізації / Н. В. Шумлянська // Культура України : зб. наук. пр. — Харків : ХДАК, 2017. — Вип. 58. — С. 94-99.
2. Шумлянська Н.В. Концепція соціально-етичного маркетингу: недоліки впровадження та перспективи розвитку в туризмі/ Г. В. Афенченко, Н. В. Шумлянська // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»: зб. наук. пр. — Харків: ХНУ, 2016. — Вип. 5. — С. 134-137.
3. Шумлянська Н. В. Аномія як соціально-культурний феномен / Г. В. Афенченко, Н. В. Шумлянська // Культура України: зб. наук. пр. — Харків : ХДАК, 2015. — Вип. 46. — С. 103-112.
4. Шумлянська Н. В. Екотуризм як форма доручення до природної та культурної спадщини / Н. В. Шумлянська // Культура України : зб. наук. пр. — Харків : ХДАК, 2014. — Вип. 47. — С. 108-115.
5. Маркетинг: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 3 курсу з напр. підг. “Туризм” / Харк. держ. акад. культури; Уклад.: Н. В. Шумлянська. — Х., 2016. — 29 с.
6. Організація готельного господарства: прогр. та навч.-метод. матеріали навч. дисципл. для студ. 3 курсу з напр. підг. “Туризм” / Харк. держ. акад. культури ; розробн. : Н. В. Шумлянська. — Х. : ХДАК, 2016. — 49 с.

У 2016 році під керівництвом Шумлянської Н. В. студентська наукова робота студентки 4-го курсу спеціальності «Туризм» О. О. Голян «Забуті намистини Волинської землі» здобула ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край».