ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра туристичного бізнесу

Шумлянська Наталя Володимирівна
старший викладач

Освіта:
У 1993 р. закінчила з відзнакою Харківський державний університет ім. О. М. Горького, кваліфікація «географ, викладач географії», спеціалізація «природокористування та господарча організація території». Там же закінчила аспірантуру. З 1998 року працювала старшим викладачем у Харківському інституті управління.
У Харківському інституті управління отримала другу вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста економіста – маркетолога.

Викладала маркетингові дисципліни у навчальних закладах Харкова та на курсах перепідготовки фахівців для малого бізнесу, організовані державною службою зайнятості.
На протязі 5-ти років викладала на ліцензованих курсах підвищення кваліфікації менеджерів туризму в Харкові.
З 2006 р. працює викладачем у Харківській державній академії культури.
У період викладацької діяльності брала участь в організації та проведенні маркетингових досліджень з різних напрямків.
З 2013 р. старший викладач кафедри туристичного бізнесу ХДАК.
Як здобувач працює над дисертацією на тему «Соціокультурні виміри екологічного туризму в умовах глобалізації» зі спеціальності «Історія і теорія культури».

Коло наукових інтересів: соціокультурні виміри та географія екологічного туризму, географія туристських ресурсів України та інших країн світу, маркетингові дослідження в туризмі, розвиток готельної індустрії світу, розробка туристичних продуктів.

Публікації: Автор 40 наукових та методичних праць. Публікації Н.В. Шумлянської.

Викладає навчальні дисципліни: «Географія туризму», «Туристичне країнознавство», «Маркетинг», «Організація готельного господарства», «Туроперейтинг». Розробила повне навчально-методичне забезпечення цих дисциплін.

У 2016 році студентська наукова робота, підготовлена під керівництвом Шумлянської Н. В. здобула ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край». Це інноваційний проект студентки 4-го курсу спеціальності «Туризм» Голян О. О. «Забуті намистини Волинської землі».

Організує автобусні та пішохідні екскурсії та подорожі студентів підчас практики по Харківській області, Україні та за її межі.