ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра туристичного бізнесу

Ростовцев Сергій Сергійович
старший викладач, кандидат наук з соціальних комунікацій

Освіта:
1) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2012 р.; спеціальність: маркетинг; кваліфікація: магістр з маркетингу.
2) Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2014 р.; спеціальність: мова і література (англійська); кваліфікація: філолог, вчитель англійської мови і зарубіжної літератури.
3) Аспірантура Харківської державної академії культури, 2016 р.; наукова спеціальність кандидатської дисертації: 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Тема кандидатської дисертації: «Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України».

Коло наукових інтересів: інтернет-маркетинг, маркетинг, ресторанне господарство.

Публікації: усього – 18 публікацій. Серед них 8 статей: 5 – у наукових фахових виданнях України, 3 – у зарубіжних наукових виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних; 10 – тези доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях. Публікації С.С. Ростовцева.

Викладає такі навчальні дисципліни: 1) Організація ресторанного господарства; 2) Світовий туризм та готельне господарство; 3) Інфраструктура туризму; 4) Етика бізнесу; 5) Курортологія.