ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра туристичного бізнесу

Ростовцев Сергій Сергійович
старший викладач, кандидат наук з соціальних комунікацій

Кандидат наук з соціальних комунікацій. Стаж науково-педагогічної роботи – 1,5 роки.

Викладає наступні дисципліни: Організація ресторанного господарства; Курортологія; Інфраструктура туризму; Світовий туризм та готельне господарство; Управління розвитком туризму; здійснює керівництво курсовими й магістерськими роботами.

Автор понад 20 публікацій, з них:
1. Ростовцев С. С. Web analytics usage in online-activity of Ukrainian libraries / С. С. Ростовцев // Вісник ХДАК. Сер. Соціальні комунікації : зб. наук. пр. Вип.46. – Харків : ХДАК, 2015.– С. 53-60.
2. Ростовцев С. С. Закордонний досвід інтернет-маркетингової діяльності бібліотек / С. С. Ростовцев // Вісник Книжкової палати. – 2015. – №7 (228). – С. 49-52.
3. Ростовцев С. С. Роль маркетингу взаємовідносин в онлайн-діяльності бібліотек / С. С. Ростовцев // Вісник Книжкової палати. – 2015. – №11 (232). – С. 29-31.
4. Ростовцев С. С. Компаративний аналіз показників онлайн-діяльності європейських національних бібліотек / С. С. Ростовцев // Science and education a new dimension. Humanities and Social Sciences. – ІІІ (11), Issue: 67. – Budapest, 2015. – P. 76-80.
5. Ростовцев С. С. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України / С. С. Ростовцев // Вісник Книжкової палати. – 2017. – №6 (251). – С. 8-12.
6. Організація ресторанного господарства : Прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 3 курсу напр. підг. «Туризм» / Харк. держ. акад. культури; розроб. : С. С. Ростовцев. – Харків, 2017. – 48 с.

С. С. Ростовцев – заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Харківської державної академії культури.