ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра туристичного бізнесу

Аніщенко Алла Петрівна
доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

Кандидат педагогічних наук, доцент. Стаж науково-педагогічної роботи – 24 роки.

Викладає наступні дисципліни: Туризмологія; Методика викладання у вищій школі; Технології туристичної діяльності; Фандрайзинг у туристичній діяльності; Організація анімаційної діяльності; Соціально-психологічний тренінг; здійснює керівництво курсовими, магістерськими роботами.

Автор близько 40 наукових та методичних праць, зокрема:
• Аніщенко А. П. Педагогічні умови формування молодіжних ініціатив у сучасних умовах глобального світу / А. П. Аніщенко // Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченко : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Луганськ, 2012. – Вип. 5 (240). – С. 6–14.
• Аніщенко А. П. Волонтерство у паліативній допомозі як засіб соціалізації молоді / А. П. Аніщенко // Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченко : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Луганськ, 2012. – № 22 (257). – С. 211–216.
• Аніщенко А. П. Система соціалізації старшокласників у територіальній громаді / А. П. Аніщенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Українська інженерно-педагогічна академія – Х. : УІПА, 2012. – № 36. – С.173–178.
• Основи професійної творчості у соціальній сфері для студентів 3 курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр : Конспект лекцій /Укладач Аніщенко А.П. – Х. : ХДАК, 2012. – 58 с.
• Аніщенко А. П. Зелений туризм як напрям трудової соціалізації сільської молоді в інформаційному суспільстві /А. П.Аніщенко // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2014. – Вип. 44. – С. 204–212.
• Аніщенко А.П. Підготовка кадрів туристичної індустрії / А. П. Аніщенко, М. М. Зайцева // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький: ХІСТ, «Україна» 2015. – №11. – С. 39-43.
• Порадник організатору та власнику агрооселі: метод. реком. / О. В. Кулініч, А. П. Аніщенко, А. В. Меляков, Д. Г. Дармостук // Х. : Інститут соціальної політики регіону, 2016. – 88 с. (88/42).

Аніщенко А.П. бере участь у розробці та реалізації міжнародних проектів, зокрема:
• проект «Українська адміністрація майбутнього» Польсько-Канадської програми Підтримки Демократії, 5-9 вересня 2015 р., м. Дніпропетровськ;
• «Спільноти самодопомоги». Організація діяльності з надання допомоги військовим та ВПО за підтримки «Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні», 21 – 22 вересня, 2015 р. м. Київ;
• керівник зимової сесії Школи молодого лідера у м.Варшава (2015 р.);
• проект «Як навчити літніх людей абетки медіа освіти» здійсненого за підтримки Проекту «Освіта протягом життя: медійна грамотність для людей поважного віку», який впроваджується німецькою неурядовою організацією «Німецьке об’єднання народних університетів» (DVV International) в Україні, 19-21 липня 2016 р., м. Вінниця;
• проект «Інтеграція через діалог. Безконфліктне спілкування – шлях до взаєморозуміння» за підтримки БО «Карітас Харків», ГО «Асоціація дитячих та сімейних психологів України», 2016 р., м. Харків;
• керівник міжнародного проекту «Індустрія гостинності у туристичному бізнес Болгарії» з практикою в Болгарському готелі «Наслада», червень 2016 р., серпень 2017 р.
• проект «Створення та розвиток волонтерських груп та мереж», 8-10 квітня 2017 р., м. Вінниця в рамках проекту «новий статус – Нові можливості», за підтримки німецької неурядової організації «Німецьке об’єднання народних університетів» (DVV International) в Україні;
• проект «Жінки – лідери змін в місцевих громадах», 27 липня 2017 р.;
• керівник студентського проекту «Діджиталізація туристичних об’єктів м. Харкова на тролейбусному маршруті № 2: «Їдь і подорожуй!», презентованого на Студентському конкурсі «КРЕАТИВНИЙ ХАРКІВ 2.0: МОЛОДІЖНІ ІДЕЇ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ» в межах «Тижнів Німеччини 2017» в Харкові за підтримки Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччина, фонду «Відродження», Харківської міської ради, жовтень 2017 р.

А.П. Аніщенко – член туристичної ради при Харківському міському голові.
Як офіційний опонент бере участь в атестації наукових кадрів.
Протягом 2013 – 2015 рр. виконувала обов’язки Голови Державної кваліфікаційної комісії факультету педагогічної освіти спеціальність 5.01010601 Соціальна педагогіка у Харківському коледжі Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.