ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра менеджменту і адміністрування

Пшинка Ганна Василівна
доцент, кандидат філософських наук, доцент

Кандидат філософських наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи — 31 рік.

Викладає наступні дисципліни: Менеджмент; Маркетинг; Управління персоналом; Теорія організації; Адміністративний менеджмент. Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами.

Автор понад 30 наукових та методичних праць, зокрема:
1. Пшинка Г. В. Напрямки розробки і обґрунтування інноваційної стратегії / Г. В. Пшинка // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2012. — Вип. 3. — C. 277-282.
2. Пшинка Г. В. Маркетинг у системі соціально-орієнтованого управління / Г. В. Пшинка // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. — Х., 2014. — Вип. 44. — C. 184-189. — http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v44/25.pdf.
3. Дєгтяр А.О. Державне та регіональне управління в соціальній сфері: моногр. / А. О. Дєгтяр, В.Ю. Степанов, О.А. Дегтяр, В.І. Ковальчук, Л.Г. Гетьман, О.О. Губарев, М.М. Зайцева, Ю.І. Ларіонов, Н.В. Лисенкова, З.М. Остропольська, А.В. Пшинка. – Харків: С.А.М., 2015. – 552 с.
4. Пшинка Г. В. Аналіз історичного досвіду маркетингової діяльності в контексті його використання в сучасній українській практиці / Г. В. Пшинка // Междунар. науч. журн. — 2016. — Вып. 4. — C. 89-93. — Режим доступу: http://www/internet-nauka.com/issues/2016/4/1002.
5. Пшинка Г. В. Роль наукової спадщини Ф. Р. Дунаєвського в розвитку менеджменту в Україні / Г. В. Пшинка // Междунар. науч. журн. — 2016. — Вып. 5. — C. 23-29 – Режим доступу: www/inter-nauka.com/issues/2016/5/1117.

В 2016 році Г. В. Пшинка була головою секції: сучасні стратегії розвитку менеджменту та адміністрування в соціокультурній сфері міжнародної наукової конференції "Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку".
На громадських засадах виконує обов'язки заступника завідувача кафедри.