ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра менеджменту і адміністрування

Остропольська Зоя Миколаївна
доцент, кандидат філософських наук, доцент

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування. Науково-педагогічний стаж — 13 років.

Викладає наступні дисципліни: Підприємництво в СКС, Системи технологій, Самоменеджмент, Маркетинг СКС.

Автор понад 30 наукових та методичних праць, зокрема:
1. Остропольська З. М. Морально-етичні аспекти господарської діяльності людини (з історії філософсько-культурологічної думки) / З. М. Остропольська // Культура України: зб. наук. пр. – Харків : ХДАК, 2014. – Вип. 47. – С. 32-40.
2. Дєгтяр А. О. Державне та регіональне управління в соціальній сфері: моногр. / А. О. Дєгтяр, В.Ю. Степанов, О.А. Дегтяр, В.І. Ковальчук, Л.Г. Гетьман, О.О. Губарев, М.М. Зайцева, Ю.І. Ларіонов, Н.В. Лисенкова, З.М. Остропольська, А.В. Пшинка. – Харків: С.А.М., 2015. – 552 с.
3. Остропольська З. М. Конвергентні технології: соціокультурні аспекти / З. М. Остропольська // Вісник Харківської державної академії культури. Сер. Соціальні комунікації: зб. наук. пр. – Харків : ХДАК, 2016. – Вип. 48. – С. 222-233.
4. Остропольська З. М. Техногенна культура: антропологічні виміри (стаття перша) / З. М. Остропольська // Культура України. Сер. Культурологія: зб. наук. праць. – Харків: ХДАК, 2016. – Вип. 52. – С. 29-37.
5. Остропольська З. М. Техногенна людина: антропологічні виміри / З.М. Остропольська // Вісник Харківської державної академії культури. Сер. Соціальні комунікації: зб. наук. пр. Вип. 50. – Харків: ХДАК, 2017. – Вип. 50. – С. 286-296.
6. Остропольська З. М. Техногенна культура: антропологічні виміри (стаття друга) / З. М. Остропольська // Культура України. Сер. Культурологія: зб. наук. праць. – Харків: ХДАК, 2017. – Вип. 55. – С. 17-27.

З. М. Остропольська з 2016 року бере участь у складі оргкомітету міжнародної наукової конференції "Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку" та всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених "Культура та інформаційне суспільство XXI століття", які щорічно проводяться у ХДАК.