ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра менеджменту і адміністрування

Дєгтяр Андрій Олегович
завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

Біографія Дєгтяра А.О.

Викладає наступні курси: Теорія економічного аналізу, Управління проектами, Статистика, Стратегічне управління.