ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра філософії та політології

Шадурський Василь Григорович
доцент, кандидат філософських наук, доцент

Шадурський Василь Григорович, доцент кафедри філософії та політології, кандидат філософських наук, стаж науково-педагогічної роботи 46 років.

Викладає наступні дисципліни: Релігієзнавство, Філософія, Історія філософії.

За останні 5 років опубліковані:
1. Шадурський В. Г. Жінка в контексті новозавітної оповіді/ В. Г. Шадурський // Культура України: зб. наук. пр. – Харків, ХДАК, 2012. – Вип. 37. – С. 99 – 109.
2. Шадурський В. Г. Євангельскі оповіді про Iсуса Христа: інтригуючі фрагменти / В. Г. Шадурський // Культура України: зб. наук. пр. – Харків, ХДАК, 2014. – Вип. 45. – С. 62 – 72.
3. Шадурський В. Г. Вплив соціокультурних факторів на переосмислення віруючими релігійних уявлень / В. Г. Шадурський // Філософія у сучасному світі: матеріали міського міжвузівського науково-практичного семінару 20-21 листопада 2015 року / Ред. Тарароєв Я. В. – Харків, «Точка», 2015 р. – С. 119-122.