ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра філософії та політології

Романюк Олександр Іванович
професор, доктор політичних наук, професор

Романюк Олександр Іванович, доктор політичних наук, професор, стаж науково-педагогічної роботи 39 років.

Викладає наступні дисципліни: Політологія, Політична транзитологія, Соціальна політика, Соціальна молодіжна політика.

Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць:
- Романюк О. І. Від тоталітаризму до демократії та національної державності: системний аналіз посткомуністичних трансформацій: монографія. – Харків : ХДАК, 2011. – 376 с.
- Романюк О. І. Ліберальна демократія: необхідність парадигмального оновлення // Політологічні студії: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 5. – С. 117–125.
- Романюк О. І. Про цивілізаційний вибір розвитку України // Дриновський збірник / Дриновски сборник. – Харків, Софія: Вид-во Болгарської Академії Наук «проф. Марин Дринов», 2016. – Т. IX.– С. 347-356.
- Романюк О. І. Концепція політичної культури в контексті демократичних транзитів // Вісник Нац. ун-ту «Юр. акад. України ім. Я. Мудрого». Серія: політологія. – Харків, 2016 – № 2. – С. 248–252.
- Романюк О. І. Дефектні демократії та квазідемократії: проблема концептуального розмежування // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук праць. – Харків : ХГПУ, 2016. – Вип. 2 (12). – С. 149–157.
- Romanyuk O. I. Defective Democracies – is it Bad or Good? // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія: «Питання політології». – Харків, 2016. – Вип. 30. – С. 41–46.
- Романюк О. І. Що таке «дефектні демократії» і якими вони бувають // Вісник Нац. ун-ту «Юр. акад. України ім. Я. Мудрого». Серія: політологія. – Харків, 2017. – № 2. – С. 114–123.
- Політична транзитологія : прогр. та навч.-метод. матеріали / Уклад. О. І. Романюк. – Харків: ХДАК, 2014. – 46 с.
- Романюк О. І. Політична транзитологія : конспект лекцій. – Харків : ХДАК, 2014. – 59 с.

О. І. Романюк — член спеціалізованої вченої ради з політичних наук К 64.051.22 у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.

Голова атестаційної комісії з прийому державних іспитів та захисту дипломів у студентів, що навчаються за спеціальністю «політологія» на соціологічному факультеті Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (2015-2017 рр.).

Виконує функції члена редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових видань України та рецензованого спільного українсько-болгарського видання:
- Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія.
- Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: зб. наук. праць / Харківський національний педагогічний університет ім. Г .С. Сковороди.
- Дриновський збірник / Дриновски сборник / Болгарська академія наук, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Організаційна робота в закладі освіти: заступник завідувача кафедри філософії та політології ХДАК, керівник секції соціально-політичних та правових наук.

О. І. Романюк — член президії Харківської асоціації політологів (з 1993 р.), експерт з політичної проблематики телепрограм «На часі», «Громадська експертиза» Харківського обласного телебачення (ОТБ), «Віддзеркалення» Агентства теленовин (АТН).

У 2015 року був визнаний переможцем ХVII обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» на нагороджений Дипломом Харківської обласної адміністрації.