ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра філософії та політології

Лисенкова Владлена Віталіївна
завідувач кафедри, доктор філософських наук, доцент

Лисенкова Владлена Віталіївна, завідувач кафедри філософії та політології, доктор філософських наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи 17 років.

Викладає наступні дисципліни: Історія філософії, Філософія, Політологія.

Автор понад 100 наукових та методичних праць, зокрема:
1. Лисенкова В.В. Імперативна спрямованість філософського способу життя / В.В.Лисенкова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Х. : Право, 2015. – № 4 (27). – С. 5-13.
2. Лысенкова В.В. Сравнительный анализ философского и научного образов жизни / Лысенкова В.В. // Гуманітарний часопис: зб. наук. пр. – Х. : ХАІ, 2015. – №2 – С. 19 – 24.
3. Лысенкова В.В. Обобщение особенностей философского и научного образов жизни / Лысенкова В.В. // Гуманітарний часопис: зб. наук. пр. – Х. : ХАІ, 2015. – №3/4 – С. 43 – 49.
4. Лысенкова В.В. Проблемы актуальности философизации / В.В.Лысенкова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – Серія «Теорія культури і філософія науки». Випуск 54. – Харків, 2016 – С. 142 – 146.
5. Лысенкова В.В. Кризис культуры и философизация / В.В.Лысенкова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – Серія «Теорія культури і філософія науки». Випуск 57. – Харків, 2017. – С. 164 – 170.

В якості офіційного опонента за останні п’ять років брала участь у захисті 3 докторських дисертацій.