ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра філософії та політології

Коваленко Ірина Павлівна
доцент, кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент

Коваленко Ірина Павлівна – кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри телепортерської майстерності та за сумісництвом на 0,5 робочого дня доцент кафедри філософії та політології.

Викладає наступні дисципліни: Мовленева культура, Мова на телебаченні, Практикум з виробництва аудіовізуальної продукції, Адміністративне право, Трудове та господарче право, Договірне право, Правове регулювання туристичної діяльності, Міжнародне право, Правове забезпечення діяльності менеджерів СКД, Право в галузі PR та реклами.

Автор 47 наукових та навчально-методичних праць. Останні наукові праці:
- Засоби масової інформації в умовах гібридної війни // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2015. – № 3 (26). – С. 270-272.
- Формування електорального іміджу через тележурналістку // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. – Х. : ХДАК, 2016. – Вип. 48. –С. 170-180. (У співавторстві)
- Журналістика як соціальний інститут // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. – Х. : ХДАК, 2015. – Вип. 49. –С. 149-162.
- The Mass-media and Political Regimes // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. – Х. : ХДАК, 2015. – Вип. 50. –С. (У співавторстві).
- The communication function of journalism // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. – Х. : ХДАК, 2017. – Вип. 51. –С. .(У співавторстві).
Останні навчально-методичні праці:
- Авторське право в аудіовізуальному бізнесі : програма та навчально-методичні матеріали до курсу з напряму підготовки 02 «Культура та мистецтво», спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво». – Харків : ХДАК, 2016. – 35 с.
- Продюсування аудіовізуальних творів : програма та методичні матеріали до курсу з напряму підготовки 02 «Культура та мистецтво», спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво». – Харків : ХДАК, 2016. – 36 с.