ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра філософії та політології

Гаврилюк Геннадій Іванович
доцент, кандидат історичних наук, доцент

Гаврилюк Геннадій Іванович, доцент кафедри філософії та політології, кандидат історичних наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи 19 років.

Викладає наступні дисципліни: Політологія, Правознавство.

Автор понад 40 наукових та методичних праць, зокрема за останні 5 років:
1. Правові засади функціонування медіа-індустрії : програма та навч.-метод. мат-ли / Уклад. Г. І. Гаврилюк, Х.: ХДАК, 2013. – 30 с.
2. Гаврилюк Г. І. Неєвропейські демократичні транзити (на прикладі держав Північної Африки та Близького Сходу) / Г. І. Гаврилюк // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Х. : Право, 2013. – № 5 (19). – С. 83-95.
3. Гаврилюк Г. І. Неузгоджений демократичний транзит: єгипетській варіант / Г. І. Гаврилюк // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Х. : Право, 2014. – № 4 (23). – С. 197 – 207.
4. Гаврилюк Г.І. Еволюція партійної системи Єгипту в світлі концепції демократичного транзиту / Г. І. Гаврилюк // Гілея: наук. вісник. – К. : Гілея, 2015. – Вип. 100 (9). – С. 295 – 299.
5. Gavrilyuk G. I. «Imperfect Democracies» in View of Democratic Transition Concept / Gennadiy Ivanovich Gavrilyuk // European Journal of Law and Political Sciences. – Vienna, 2015. – No 3. – P. 14 – 17.
6. Гаврилюк Г. И. Происхождение дефектных демократий / Г. И. Гаврилюк // Гілея: наук. вісник. – К. : Гілея, 2016. – Вип. 106 (3). – С. 321 – 325.
7. Гаврилюк Г.И. Концепт дефектной демократии в посттранзитологическом дискурсе / Г.И. Гаврилюк // Гілея: наук. вісник. – К. : Гілея, 2017. – Вип. 124 (9). – С. 284 - 288.
8. Gavrilyuk G.I. Defective Democracy Phenomenon in the Context of the Third Democratization Wave // East European Scientific Journal. – Warsaw, 2017. – No 9 (25). – part 3. – p. 13 – 16.