ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра філософії та політології

Жадан Вікторія Борисівна
доцент, кандидат філософських наук, доцент

Жадан Вікторія Борисівна — доцент кафедри філософії та політології, кандидат філософських наук.

Викладає наступні дисципліни: Етика, Естетика, Філософія мистецтва, Філософія.

Останні публікації:
1. Нигилизм как социокультурное явление и его формы // Гуманітарний часопис : зб. наук. пр. / Харк. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”. – Х., 2015. – № 2. – С. 31-36.
2. Гедонизм в культурном поле общества потребления // Вiсн. Харк. нац. ун-ту iм. В. Н. Каразiна. Сер. : Теорія культури і філософія науки. – Х., 2016. – Вип. 54. – С. 123-128.
3. К проблеме ценностей общества потребления // Гуманітарний часопис : зб. наук. пр. / Харк. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковськьго “ХАІ”. – Х., 2016. – № 1. – С. 66-72.
4. Мифологема «удовольствие» в культуре общества потребления // Вiсн. Харк. нац. ун-ту iм. В. Н. Каразiна. Сер. : Теорія культури і філософія науки. – Х., 2017. – Вип. 57. – С. 150-156.