ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра філософії та політології

Дяченко Микола Васильович
професор, доктор філософських наук, професор

Завідувач кафедри філософії та політології Харківської державної академії культури, доктор філософських наук, професор, Заслужений працівник культури України.

Народився 1 листопада 1941 р. в селищі Московське Липоводолинського р-ну Сумської обл. У 1968 р. закінчив філософський факультет Ленінградського державного університету (нині Санкт-Петербурзький державний університет). Викладацьку діяльність розпочав у Харківському інституті мистецтв (нині Харківський національний університет ім. І.П. Котляревського). Після закінчення аспірантури з 1974 р. працює у Харківській державній академії культури. Пройшов шлях від старшого викладача до завідувача кафедри філософії та політології (з 1990 р.), проректора з наукової роботи (1980-1987 рр., 1994-2006 рр.).

До сфери наукових зацікавлень М.В. Дяченко належать проблеми історії філософії, філософії культури, діалектики соціокультурного процесу, розвитку української культури в контексті світового культурного процесу. У доробку проф. М.В. Дяченка понад 200 наукових і науково-методичних праць, серед яких 5 наукових монографій. Він автор і співавтор 8 підручників і навчальних посібників з філософських дисциплін, а також з методики та організації науково-дослідницької роботи студентів та аспірантів. Протягом останніх десятиліть учений сформував наукову школу філософсько-культурологічного напрямку: наразі під його керівництвом захистили дисертації 6 докторів та 6 кандидатів наук. Він є керівником наукової теми «Філософські та соціально-політичні виміри культури», яку досліджує колектив вчених кафедри філософії та політології.

З 2007 р. М.В. Дяченко – голова спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 Харківської державної академії культури із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями «Теорія та історія культури», «Українська культура».

Особливе місце в доробку М.В. Дяченка належить літературно-художнім працям, серед яких: «Хатній космос» (2009 р.), «Магія пізнання: нариси, есе» (2010 р.), «Временное и вечное: философская поэтика (эссе, фрагменты, миниатюры)» (2012 р.).

Викладає навчальні курси: філософія, історія філософії.