ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра соціальної педагогіки

Тадаєва Анастасія Вадимівна
старший викладач, кандидат педагогічних наук

Тадаєва Анастасія Вадимівна — кандидат педагогічних наук, старший викладач, стаж науково-педагогічної роботи 5 років.

Викладає навчальні дисципліни: Медіа-соціалізація особистості, Технології соціально-педагогічної роботи, Педагогіка сімейного виховання, Основи соціально-правового захисту, Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки.

Автор близько 30 публікацій, зокрема:
1. Тадаєва А. Профілактика кібертретирування серед підлітків у шкільному середовищі / А. Тадаєва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — № 1 (306) лютий 2017. — Частина I. — С. 195-203.
2. Тадаєва А. Особливості впливу нових медіа на дитину в різні етапи її розвитку/ А. Тадаєва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — № 6 (303) жовтень 2016. — Частина IІ. — С. 107-114.
3. Тадаєва А. Система соціально-педагогічної діяльності школи з супроводу медіасоціалізації молодших школярів / А. Тадаєва // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки: за матеріалами Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції “Соціально-педагогічний простір: виклики сьогоденняˮ / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Старобільск: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. — № 2 (291), Ч. І. — С. 75‒84.
4. Тадаєва А. Розвиток соціальної компетентності молодших школярів засобами нових медіа / А. Тадаєва // Обрії : наук.-пед. журн. / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед. освіти. — Івано-Франківськ, 2015. — №1 (40). — С. 92‒95.
5. Тадаєва А. Модель соціально-педагогічного супроводу медіасоціалізації молодших школярів у ЗНЗ у сучасному інформаційному просторі / А. Тадаєва // British Journal of Science, Education and Culture. — 2014. — № 1 (5). — P. 24–30.