ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра соціальної педагогіки

Сосюра Марина Олександрівна
старший викладач, кандидат педагогічних наук

Сосюра Марина Олександрівна — кандидат педагогічних наук, старший викладач, стаж науково-педагогічної роботи 5 років.

Викладає навчальні дисципліни: Технології роботи соціального гувернера, Естетотерапія, Соціальна робота з сім'єю, Соціально-педагогічна робота в медіа-середовищі, Етика соціально-педагогічної роботи.

Автор близько 20 публікацій, зокрема:
1. Шевелева М. О. Сутність соціальних проблем неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих обставинах / М. О. Шевелева // Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2014. – Вип. 35. – С. 196 – 202.
2. Шевелева М. О. Суб’єкти соціально-педагогічної реабілітації неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих обставинах / М. О. Шевелева // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т. – Чернівці : „Рута ”, 2015. – Вип. 739. – С. 215 – 220.
3. Сосюра М. О. Соціально-педагогічна реабілітація неповнолітніх, які опинилися у складних життєвих обставинах, в умовах центру реабілітації / М. О. Сосюра //Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 8(52). – С. 420 – 426.
4. Сосюра М. О. Здійснення соціального супроводу дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, фахівцем із соціальної роботи / М. О. Сосюра // Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т. ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2016. – Вип. 39. – С. 179 – 185.
5. Сосюра М. О. Критерії та показники сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих обставинах (СЖО) / М. О. Сосюра // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : „Гельветика”, 2016. – Вип. LXIX, Т. 3. – С. 215 – 220.