ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра соціальної педагогіки

Нагорний Юрій Миколайович
доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

Нагорний Юрій Миколайович — кандидат педагогічних наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи 38 років.

Викладає навчальні дисципліни: Педагогіка, Загальна та етнопедагогіка, Педагогіка і хореографія, Педагогіка вищої школи, Педагогічна геронтологія.

Автор близько 70 публікацій, зокрема:
1. Нагорний Ю. М. Трансформація національної свідомості українців у системі сімейно-побутового виховання / Ю. М. Нагорний // Соціально-педагогічна діяльність у сфері дозвілля: проблеми і перспективи: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 25 річниці підготовки соціальних педагогів та 20-річчю створення кафедри соціальної педагогіки в Харківській державній академії культури, 9 грудня 2016 р. — Х.: ХДАК, 2016. — С. 30–33.
2. Нагорний Ю. М. Трансформація національної свідомості українців у системі сімейно-побутового виховання / Ю. М. Нагорний // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”, 2016, № 12. — С. 100–104.
3. Нагорний Ю. М. Культурологічні аспекти процесу соціалізації сільських мешканців Слобожанщини / Ю. М. Нагорний // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. — 2017. — №1. — Ч.1. — С. 88–97.
4. Нагорний Ю. М. Національно-патріотичне становлення студентської молоді в умовах сучасної Слобожанщини / Ю. М. Нагорний // Культура та інформаційне суспільство ХХІ сторіччя : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф молодих учених, 20-21 квітня 2017 року. — Харків: ХДАК, 2017. — С. 26–27.

Під науковим курівництвом Ю. М. Нагорного захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Член журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук з педагогіки.