ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра соціальної педагогіки

Максимовська Наталія Олександрівна
доцент, доктор педагогічних наук, доцент

Максимовська Наталія Олександрівна — доктор педагогічних наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи 11 років.

Викладає навчальні дисципліни: Соціальна педагогіка дозвілля, Технології анімаційної діяльності соціального педагога в сфері дозвілля, Соціальна робота в сфері дозвілля, Естетотерапія, Методика викладання у вищій школі; здійснює керівництво магістерськими роботами, аспірантами.

Автор понад 120 публікацій, зокрема:
1. Максимовська Н. О. Соціально-педагогічна діяльність зі студентською молоддю у сфері дозвілля: анімаційний підхід : моногр. / Н. О. Максимовська. — Харків : Друк ТОВ «Тім Пабліш Груп», 2015. — 368 с.
2. Максимовська Н. О. Соціальна педагогіка дозвілля: прогр. та навч.-метод. матеріали / Н. О. Максимовська. — Харків : ХДАК, 2015. — 56 с.
3. Максимовська Н. О. Технології анімаційної діяльності соціального педагога в сфері дозвілля: прогр. та навч.-метод. матеріали / Н. О. Максимовська. — Харків : ХДАК, 2015. — 36 с.
4. Максимовська Н. О. Анімаційна діяльність в територіальній громаді: прогр. та навч.-метод. матеріали / Н. О. Максимовська. — Харків : ХДАК, 2015. — 27 с.
5. Максимовська Н. О. Розвиток соціальної творчості студентської молоді: анімаційний підхід / Н.О.Максимовська // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Серія: Педагогіка // За заг. ред. Ломаковича А.М., Бенери В.Є. — Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2016. — Вип. 6. — С. 89-97.
6. Максимовська Н. О. Становлення та розвиток анімаційного підходу до соціально-педагогічної діяльності / Н. О. Максимовська // Освіта та педагогічна наука. — 2016. — № 2 (165). — С. 26-33.
7. Максимовська Н. О. Педагогічний консалтинг як фактор оптимізації освітнього процесу закладу вищої освіти в умовах інформаційного суспільства / Н. О. Максимовська // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2016. — № 6 (303), ч. 1. — С. 79–87.
8. Максимовська Н. О. Анімаційна соціально-педагогічна діяльність у сфері соціальної роботи / Н. О. Максимовська // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. ─ Старобільськ, 2017. ─ № 1 (306). ─ Ч І. ─ С. 155–163.

Н. О. Максимовська — член редакційної колегії збірника наукових статей «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця» щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання освіти і науки» (ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, Харків, Україна).

Голова Методичної ради ХДАК.