ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра психології

Віденєєв Ігор Олександрович
доцент, кандидат психологічних наук, доцент

Кандидат психологічних наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи – 23 роки.

Викладає навчальні дисципліни: Психологія, Психологія спілкування, Анатомія і еволюція нервової системи, Психологія спілкування, Конфліктологія.

Автор понад 70 публікацій, з них:
1. Віденєєв І. О. Психофізіологічні проблеми наркотизації населення: моногр. / І. О. Віденєєв, О. М. Бандурка, В. Б. Калиновський. – Харків : СПД ФО Бутейко Т. М., 2005. – 130 с.
2. Віденєєв І. О. Теоретичні основи дослідження проблеми девіантної поведінки // Фундаментальные и прикладные психологические исследования в практиках ведущих научных школ: реалии и перспективы: Международная коллективная монография [коллектив авторов]. – Макеевка; МЄГИ – Intitution is Certified by International Education Society, London, Great Britan; Донецк : Світ Книги, 2012. – С. 540-559.
3. Віденєєв І. О. Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів: навч. пос. / І.О. Віденєєв [та інш.]. – Харків : ХНУВС, 2014. – 515 с.
4. Віденєєв І. О. Особистісні трансформації і деформації ціннісно-смислової сфери співробітників підрозділів громадської безпеки ОВС / І. О. Віденєєв // Право і безпека. – Харків : ХНУВС, 2015. – № 2(57) – С. 182-185.
5. Віденєєв І. О. Особливості активності і мотивації в професійному розвитку співробітників правоохоронних органів. / І. О. Віденєєв, Т. О. Перевозна, А. М. Большакова, О. М. Харцій // Проблеми екстремальної та кризової психології: збірник наукових праць. – Харків: НУЦЗУ, 2017. – № 21. – С. 13-22.
6. Віденєєв І. О. Вплив творчого потенціалу на розвиток особистості. / І. О. Віденєєв, Т. О. Перевозна, О. М. Харцій // Київський науково-педагогічний вісник. Київська наукова організація педагогіки та психології. – Київ : 2017. – № 11 (11). – С. 91-97.
7. Віденєєв І. О. До питання дослідження емоційно-особистісних тенденцій в аномальних особистостей з протиправною поведінкою / І. О. Віденєєв, Т. О. Перевозна, А. М. Большакова, О. М. Харцій // Право і безпека. – Харків : ХНУВС, 2017. – № 2(65) – С. 126-130.

Під науковим керівництвом І. О. Віденєєва захищена 1 кандидатська дисертація.
І. О. Віденєєв бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.