ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра психології

Радько Ольга Василівна
старший викладач, кандидат психологічних наук

Кандидат психологічних наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи – 2 роки.

О. В. Радько — практикуючий психолог, член Української асоціації танцювально-рухової терапії (УАТРТ), сертифікований арт-терапевт (Східноукраїнська асоціація арт-терапії), автор та ведуча тренінгів особистісного росту.

Викладає навчальні дисципліни: Загальна психологія, Психологія ділового спілкування, Психологія (особистість, соціальна), Психологія, Соціальна робота.

Автор 8 публікацій, з них:
1. Радько О. В. Психологічні особливості фахівців інкасації з різним рівнем ефективності професійної діяльності (частина І) / О. В. Радько // Проблеми екстремальної та кризової психології : зб. наук. пр. – Харків : НУЦЗУ, 2013. – Вип. 14, ч. 2. – С. 285–292.
2. Радько О. В. Психологічні особливості фахівців служби інкасації ДСО при МВС України з різним рівнем ефективності професійної діяльності (частина ІІ) / О.В. Радько // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ. – 2013. – №3 (20). – С.145–151.
3. Радько О.В. Психологическое прогнозирование эффективности профессиональной деятельности специалистов службы инкассации. Теория и практика общественного развития / О. В. Радько // Российский научный журнал. – Краснодар : ООО ИД«ХОРС», 2013. – №10. – С. 176–178.
4. Радько О. В.Психологічні особливості ефективності професійної діяльності фахівців спеціального підрозділу служби інкасації Державної служби охорони при МВС : моногр. / О. В. Радько, І. М. Ушакова, Л. А. Перелигіна. – Харків: «Міськдрук», 2014. – 184 с.
5. Радько О. В.Особливості соціально-психологічної адаптації курсантів та студентів до навчальної та навчально-службової діяльності / О. В. Радько // Науковий вісник «Херсонського державного університету». Серія : Психологічні науки : зб. наук. пр. – Херсон : ХДУ, 2015. – № 5–6. – С. 44–50.