ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра психології

Перевозна Тетяна Олексіївна
доцент, кандидат психологічних наук, доцент

Закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, має вчений ступінь кандидата психологічних наук і вчене звання доцента.
З 2008 р. викладає на кафедрі соціальної психології ХДАК.

Професійна діяльність та інтереси. Одночасно з науковою діяльністю багато років займалася практичною психологічною діяльністю. Має багаторічний досвід роботи клінічного психолога. Зокрема, патодіагностичну та диференційно-діагностичну практику. Є медичним психологом вищої категорії. Разом з цим має багаторічний стаж психолого-консультативної діяльності. В той же час приймала участь в експертній роботі; ЛТЕК, ЛВК, СПЕК. Є державним реєстровим психологом-судовим експертом четвертого класу, у зв’язку з чим має багаторічний досвід як амбулаторних, так і стаціонарних судових експертиз. Має кваліфікацію експерта-психолога вищої категорії. На сьогодні має восьмирічний викладацький стаж. Підвищувала кваліфікацію в Харківському державному університету мистецтв ім. І.П.Котляревського.

Публікації. Автор більш ніж 35 наукових і методичних робіт. Основні напрями досліджень – розвиток та повноцінне функціонування особистості, особливості аномального функціонування особистості, структурно-динамічні особливості змістовних, ціннісно-орієнтаційних систем, особистісні чинники протиправної поведінки.

Викладає наступні дисципліни: Психологія особистості. Соціальна психологія. Психологія. Психологія музично-виконавської діяльності. Соціальна робота. Психологія ділового спілкування. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки. Основи соціальної роботи. Управління персоналом.