ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра психології

Перевозна Тетяна Олексіївна
доцент, кандидат психологічних наук, доцент

Кандидат психологічних наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи – 9 років.

Т. О. Перевозна — практикуючий психолог з багаторічним досвідом роботи клінічним психологом, патодіагностичної та диференційно-діагностичної практики. Медичний психолог вищої категорії. Має багаторічний стаж психолого-консультативної діяльності. Бере участь в експертній роботі ЛТЕК, ЛВК, СПЕК. Державний реєстровий психолог — судовий експерт четвертого класу. Має багаторічний досвід як амбулаторних, так і стаціонарних судових експертиз. Має кваліфікацію експерта-психолога вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: Психологія особистості, Історія психології, Основи психологічної практики, Психологія управління, Етика і психологія сімейного життя.

Автор понад 30 публікацій, з них:
1. Перевозна Т. О. До питання дослідження особливостей системи значущих сфер життєдіяльності особистості / Т. О. Перевозна, О. М. Харцій // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – Вип. 58. – C. 33-36.
2. Перевозна Т. О. До питання дослідження смислових особливостей індивідуальної свідомості осіб зі специфічними розладами особистості / Т. О. Перевозна, О. М. Харцій // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – № 1150, вип. 57. – C. 76-78.
3. Перевозна Т. О. До питання дослідження узгодженості системи термінальних цінностей у правопорушників з аномаліями особистості / Т. О. Перевозна, І. О. Віденєєв, О. М. Харцій // Право і безпека. – 2016. – № 4. – C. 138-142.
4. Перевозна Т. О. До питання дослідження особливостей усвідомлюваного та неусвідомлюваного ставлення до провідних життєвих цінностей / Т. О. Перевозна, О. М. Харцій // Інсайт : зб. наук. пр. студентів, аспірантів та молодих вчених / Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології, Каф. заг. та соц. психології. – Херсон, 2016. – Вип. 13. – C. 258-262.
5. Большакова А. М. До питання дослідження емоційно-особистісних тенденцій в аномальних особистостей з протиправною поведінкою / Большакова А. М., Віденєєв І. О., Перевозна Т. О. та ін. // Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 126–130.