ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра психології

Харцій Олена Миколаївна
доцент, кандидат психологічних наук, доцент

Кандидат психологічних наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи – 18 років.

О. М. Харцій — практикуючий психолог, член Міжнародної спілки організаційних психологів, сертифікований майстер з краніо-сакральної терапії, дипломований парапсихолог.

Викладає навчальні дисципліни: Психологія, Психологія ділового спілкування, Психологія художньої творчості, Соціальна психологія, Психологія особистісної конкурентоздатності.

Автор понад 70 публікацій, з них:
1. Харцій О. М. Креативний потенціал управління та ефективність організації: моногр. / О. М. Харцій. – Харків: ППВ «Нове слово», 2008. – 160 с.
2. Харцій О. М. Візуальна психодіагностика : навч. пос. (з грифом МОН) / О. М. Харцій. – Львів, «Магнолія 2006», 2012. – 224 с.
3. Харцій О. М. Творчий компонент формування особистості / О. М. Харцій // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – К. : НПУ ім. Драгоманова, 2015. – Вип.2 (47). – С. 218–220.
4. Харцій О. М. Розвиток психологічних якостей майбутнього керівника / О. М. Харцій // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т». – К. : Гнозис, 2016. – № 13. – С. 423–430.
5. Харцій О. М. Соціально-педагогічні аспекти підготовки менеджера / О. М. Харцій // Вісник ХДАК : зб. наук. пр. – Харків: ХДАК, 2016. – Вип. 48. – С. 204–211.
6. Харцій О. М. Особливості активності і мотивації в професійному розвитку співробітників правоохоронних органів / О. М. Харцій та ін. // Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. пр. Харків: НУЦЗУ, 2017. – Харків : НУЦЗУ, 2017. – Вип. 21. – C. 13–22.
7. Харцій О. М. До питання дослідження емоційно-особистісних тенденцій в аномальних особистостей з противоправною поведінкою / О. М. Харцій // Право та безпека : наук. журнал. – Харків, 2017. – Вип. 2(65). – C. 126–131.