ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра музеєзнавства та пам'яткознавства

Сошніков Андрій Олександрович
доцент, доктор філософських наук, доцент кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства

Сошніков Андрій Олександрович — доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства з 2016 р.

Автор публікацій:
1. Сошніков А. О. Український націоналізм як соціокультурна міфотворчість : моногр. / А. О. Сошніков. – Харків: Майдан, 2013. – 792 с.
2. Сошников А. О. Музеалізація культури як прихований ресурс оновлення духовного виробництва в сучасних соціумах / А. О. Сошніков // Суспільне покликання філософії освіти у сучасних соціокультурних контекстах. – Харьків : ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – С. 210-220.
3. Сошніков А. О. Національний виховний ідел як педагогічний результат констуювання української людини / А. О. Сошніков // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди; Серія : «Філософія». – Харків : ХНПУ, 2014. – С. 148-154.
4. Сошніков А. О. Моделювання експозиційного образу / А. О. Сошніков // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди; Серія : «Філософія». – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 3-8.
5. Сошніков А. О. Філософсько-концептуальне осмислення сутності музею як соціокультурної інституції в епоху постмодерну / А. О. Сошніков // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди; Серія : «Філософія». – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 3-8.
6. Сошніков А. О. Історія філософії: навч. пос. / А. О. Сошніков. – Харків : Майдан, 2016. – 162 с.

А. О. Сошніков бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.