ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра музеєзнавства та пам'яткознавства

Щербань Олена Василівна
кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України і всесвітньої історії

Щербань Олена Василівна – викладач кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства, кандидат історичних наук.

Публікації:
1. Щербань О. В. Народна «магія» у виготовленні та побутовому використанні глиняного посуду Наддніпрянщини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) / Олена Щербань // Народознавчі зошити. – 2015. – № 1 (121). – С. 195–205.
2. Щербань О. Функції глиняного посуду в культурі харчування українців як об’єкт наукових студій ХІХ – першої третини ХХ століття / Олена Щербань // Переяславіка : наук. зап. Нац. іст.-етногр. заповідника «Переяслав» : зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 9. – С. 420–426.
3. Щербань О. Глиняний посуд Наддніпрянщини як складова традиційної культури харчування українців / Олена Щербань // Сучасні дослідження української культури = Wspolczesne badania nad ukrainska kultura. – Варшава ; Івано-Франківськ, 2015. – С. 266–283.
4. Щербань О. Глиняний посуд Наддніпрянщини і технологія приготування страв у варистій печі (ХІХ–ХХ століття) / Олена Щербань // Наукові Зошити історичного факультету Львівського національного університету : зб. наук. пр. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 124–134.
5. Щербань О. Глиняний посуд через призму наукових студій Миколи Федоровича Сумцова / Олена Щербань // Народознавчі зошити. – 2016. – № 1. – С. 99–104.
6. Щербань О. Екоагросадиба «Лялина Світлиця» запрошує долучитися до етнокультурного простору Полтавщини через майстер-класи / Олена Щербань // Українська родина. – 2016. – № 2. – С. 41–44.
7. Щербань О. В. Глиняний посуд в народній культурі харчування українців Наддніпрянщини (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття) : моногр. / О. В. Щербань. – Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. – 272 с.